Godziny otwarcia Centrum Sądeckiego Seniora od lipca do sierpnia

Informujemy, iż z godnie z Regulaminem Centrum Sądeckiego Seniora obowiązującym od 05.07.2019

w okresie od lipca do sierpnia

Centrum czynne będzie

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00-16:00*

 

*w uzasadnionych sytuacjach Centrum może realizować swoje działania także w innych godzinach

Funkcjonowanie Centrum Sądeckiego Seniora współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020