5. posiedzenie Sądeckiej Rady Seniorów

Bezpieczny senior na drodze, przygotowania do wydania Nowosądeckiej Karty Seniora oraz Informator dla Seniorów to tylko niektóre tematy, które pojawiły się na piątym posiedzeniu Sądeckiej Rady Seniora, które odbyło się  20 czerwca w sali reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza.

Tematyka posiedzenia była bard20140620_sadecka_rada_seniorow_1zo istotna dla osób starszych mieszkających w naszym mieście, dlatego zaproszeni na posiedzenie zostali również przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz tej grupy wiekowej, zarządów osiedli oraz nowo powstałej Rady Seniorów w Gorlicach.

Gościem specjalnym spotkania była komisarz Joanna Biel-Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która przedstawiła najważniejsze założenia bezpieczeństwa seniora na drodze. Według statystyk co druga ofiara śmiertelna w wypadkach drogowych to pieszy. Najwięcej ofiar odnotowano także w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia – aż 51%. Główne błędy popełniane przez pieszych to przede wszystkim nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle oraz przechodzenie nieprawidłową stroną drogi.
Podczas swojej prezentacji komisarz Joanna Biel–Radwańska podkreślała, iż pieszy a w szczególności osoby starsze, powinny zachować szczególną ostrożność, którą należy rozumieć poprzez „zwiększenie uwagi i dostosowanie zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie”. Zwiększoną uwagę senior powinien zachować zwłaszcza w trakcie przechodzenia przez jezdnię w miejscu do tego niewyznaczonym.

Istotnym tematem przedstawianym podczas prezentacji była zmiana przepisów, według której, od 31 sierpnia, każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, będzie obowiązany używać elementów odblaskowych. W ubiegłym roku miasto Nowy Sącz wraz z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, rozpoczęło kampanię „Bądź widoczny Bądź bezpieczny”, która adresowana była do dzieci i młodzieży. – Kampania w swoim założeniu jest działaniem cyklicznym, dlatego w tym roku postaramy się włączyć do akcji osoby starsze, aby zaszczepić w nich postawy bezpieczeństwa na drodze – podkreśliła pełnomocnik prezydenta ds. społecznych Marta Mordarska.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie dwóch projektów, które powstały z inicjatywy Marty Mordarskiej, pełnomocnika prezydenta ds. społecznych przy współpracy z Sądecką Radą Seniorów. Mowa o Nowosądeckiej Karcie Seniora oraz Informatorze dla Seniorów. Podczas swojego wystąpienia pełnomocnik prezydenta nakreśliła zarys Programu Nowosądeckiej Karty Seniora, który docelowo będzie adresowany do osób powyżej 65 roku życia, zamieszkujących Nowy Sącz. Główną ideą programu będzie wsparcie i promocja aktywnego trybu życia, osób w wieku dojrzałym. – Program jest rozwiązaniem, które umożliwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań, ale także da możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Obecnie trwa finalizacja prac nad uchwałą w sprawie programu Karty Seniora oraz ostatnie uzgodnienia z firmami i przedsiębiorcami. Kolejnym etapem będą konsultacje z Zespołem Radców Prawnych oraz przedstawienie uchwały na lipcowej sesji Rady Miasta – podkreśliła Marta Mordarska

W dalszej części obrad pełnomocnik prezydenta skupiła się na planowanym wydaniu Informatora dla Seniora. Główną ideą publikacji będzie opracowanie niezbędnych wiadomości przydatnych osobom starszym zamieszkującym miasto Nowy Sącz. W Informatorze dla Seniora znajdą się m. in. informacje na temat udzielanych usług, świadczeń, emerytur i rent, wiadomości o seniorze jako konsumencie. Dodatkowo osoby starsze wyczytają w nim porady dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia oraz jak poruszać się na rynku pracy. Nie zabraknie wiadomości na temat Sądeckiej Rady Seniora, Karty Seniora czy organizacji pozarządowych działających na rzecz tej grupy osób. Oprócz powyższych informacji dodatkowo w publikacji znajdą się najważniejsze telefony alarmowe, wykaz imprez kulturalnych organizowanych w Nowym Sączu oraz przydatne strony internetowe.
Informator dla Seniora ma być praktycznym przewodnikiem zarówno dla najważniejszych adresatów – seniorów, jak i wszystkich czytelników zainteresowanych poruszaną w niej tematyką. Termin publikacji przewidziany jest jeszcze w tym roku. – Obecnie trwają prace redaktorskie i edytorskie zebranych materiałów – dodała na koniec Pełnomocnik Prezydenta.

20140620_sadecka_rada_seniorow_5 20140620_sadecka_rada_seniorow_6 20140620_sadecka_rada_seniorow_8 20140620_sadecka_rada_seniorow_3 20140620_sadecka_rada_seniorow_7 20140620_sadecka_rada_seniorow_4