Akademia III Wieku: edukacja dla osób w wieku 50+

Wbrew obiegowym opiniom, w wieku 50+ także można, a nawet trzeba się uczyć. TEB Edukacja oferuje seniorom bezpłatną naukę i zdobycie dyplomu technika w poszukiwanych zawodach: florysta i technik usług kosmetycznych. Nauka rozpoczyna się w lutym bieżącego roku.

 


Uzyskane wykształcenie oraz możliwość zdobycia podczas nauki dodatkowych certyfikatów i umiejętności mogą umożliwić powrót na rynek pracy. Jest do również okazja do szeroko rozumianego powrotu do społecznego funkcjonowania: nawiązywania nowych kontaktów, korzystania z dóbr kultury i wymiany doświadczeń.
Nauka trwa cztery semestry (kosmetyka 50+) i dwa semestry (florystyka i bukieciarstwo 50+) w trybie dziennym lub wieczorowym. Szczegółowych informacji udziela sekretariat TEB Edukacja w Nowym Sączu pod numerem telefonu 18 531 44 92. /Źródło: TEB Edukacja/