Badania profilaktyczne dla mężczyzn

Rozpoczęły się zapisy na „Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla określonej grupy mężczyzn”, które będą realizowane bezpłatnie w okresie od 1 maja do 30 lipca, w ramach ustawy o zdrowiu publicznym w ramach promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Liczba badań ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Badania przeznaczone są dla osób powyżej 45. roku życia, zamieszkałych w Nowym Sączu.

Bezpłatnie można skorzystać z badania PSA, cukru i cholesterolu (badanie z krwi) oraz, w przypadku nieprawidłowych wyników PSA, konsultacji lekarskich.

Zgłoszenia przyjmowane są w godz. od 11.00 do 13.00, od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu: 883 366 647 oraz 607 898 148. 

Badania realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagmed, ul. Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

/źródło:www.nowysacz.pl/