Bezpieczny Senior! Zapraszamy do Centrum Sądeckiego Seniora

Centrum Sądeckiego Seniora w ramach prowadzonych w każdy wtorek spotkań zaprasza na spotkanie dotyczące Bezpieczeństwa Seniorów.

Prelekcję dotyczącą działań profilaktycznych na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa seniorów wygłosi

Henryk Koział.

Zapraszamy!

 

Centrum Sądeckiego Seniora jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.