Bezpieczny Senior! Zapraszamy do Centrum Sądeckiego Seniora

Centrum Sądeckiego Seniora w ramach prowadzonych w każdy wtorek spotkań zaprasza na spotkanie dotyczące Bezpieczeństwa Seniorów.

Prelekcję dotyczącą działań profilaktycznych na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa seniorów wygłosi

Henryk Koział.

Zapraszamy!