Budżet Obywatelski: Ostatnie dni składania projektów

Jeszcze tylko 5 dni zostało na zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2020 r. Nabór projektów potrwa do 22 lipca. W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Nowego Sącza posiadający zameldowanie stałe lub czasowe w Nowym Sączu bądź wpisany do tutejszego rejestru wyborców, a także osoby, które złożą oświadczenie, że są mieszkańcami miasta.  

Od pomysłu do projektu, czyli jak złożyć projekt?

Masz do wyboru dwie formy zgłaszania projektów:

  1. pobierz kompletny formularz zgłoszeniowy ze strony www.bo.nowysacz.pl i złóż go w wersji papierowej, na dzienniku podawczym urzędu,
  2. bądź wypełnij elektroniczną wersję formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na stronie www.bo.nowysacz.pl i wyślij.

 

  • Jesteś wnioskodawcą, a nie ukończyłeś 18 roku życia musisz pamiętać o dołączeniu zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego.
  • Dołącz do formularza listę poparcia podpisaną obowiązkowo przez jednego mieszkańca Nowego Sącza. Gdy składasz wniosek w wersji elektronicznej dołącz skan listy poparcia.
  • Pamiętaj, że szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty, która jest określona dla danego osiedla.

W tym roku zgodnie z oczekiwaniami społecznymi środki finansowe zostały podzielona na 25 osiedli Nowego Sącza, dzięki temu na każdym z tych osiedli może zostać zrealizowane coś ciekawego, wystarczy tylko aby aktywni mieszkańcy z każdego osiedla złożyli projekty, a później na nie głosowali.