Godziny otwarcia Centrum Sądeckiego Seniora

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Centrum Sądeckiego Seniora obowiązującym od 09.09.2019

Centrum czynne będzie

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00-16:00

 

*w uzasadnionych sytuacjach Centrum może realizować swoje działania także w innych godzinach, a w dni realizowania wycieczek pozostanie zamknięte

Funkcjonowanie Centrum Sądeckiego Seniora współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020