INSTYTUCJA ADRES KONTAKT KIEROWNICTWO
 Urząd Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sącz 
tel./fax: (18) 443-78-63

e-mail:urzad@nowysacz.pl

www.nowysacz.pl

Prezydent – Ludomir Handzel
 Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu ul. Lwowska 71

33-300 Nowy Sącz

Telefon alarmowy: 986

Telefon dyżurny: 18 443 75 84

Fax: 18 443 70 54

Tel. kom.: 662 164 630 (interwencje mogą być zgłaszane również za pomocą sms)

www.nowysacz.pl/straz-miejska

Komendant –  Ryszard Wasiluk
 Sądecki Urząd Pracy ul. Węgierska 146,33-300 Nowy Sącz tel.  (18) 448-92-82 – centrala(18) 448-94-54 – sekretariat

fax: (18) 448-93-13
e-mail:sup@sup.internetdsl.pl

Dyrektor – Jarosław Gliński
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13

33-300 Nowy Sącz

tel.: (18) 444-36-23, 444-36-24

fax: (18) 443-52-39
e-mail:mops@op.pl

www.mops.nowysacz.pl

Dyrektor
Miejski Ośrodek Kultury Al. Wolności 23

33-300 Nowy Sącz

tel.: (18) 443-89-59

e-mail: mok@mok.nowysacz.pl

www.mok.nowysacz.pl

Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kilińskiego 47 33-300 Nowy Sącz tel.(18) 441-06-67

fax: (18) 441-83-83
e-mail:biuro@mosir-ns.pl

www.mosir-ns.pl

Dyrektor – Marcin Rojna
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 10a

33-300 Nowy Sącz

PUNKT PIERWSZEGO KONTAKTU
tel. 18 449 04 95 /całodobowo/
e-mail: pomoc@soik.plSekretariat : tel. 18 449 07 30, fax 18 449 07 31www.soik.pl
Dyrektor – Czesław Baraniecki
Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

 

ul. Barbackiego 64

33-300 Nowy Sącz

tel./fax: (18) 441-01-11

www.zss.nowysacz.pl

 

Dyrektor: Aleksandra Ślusarek
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Stanisława Wyspiańskiego 22

33-300 Nowy Sącz

tel. (18) 473-68-00, (18) 443-57-11

fax: (18) 443-72-01
e-mail:sekretariat@mpk.sacz.pl

mpk.nowysacz.pl

Dyrektor :
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu ul. Witosa 69, 33-300 Nowy Sącz Numery alarmowe: 998, 112

tel. (18) 448-69-00
fax: (18) 448-69-09
e-mail: kppspnowysacz@straz.krakow.pl

www.psp-nowysacz.pl

Komendant Miejski PSP –st. bryg. mgr inż. Waldemar Kuźma
 Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu ul. Grottgera 50,33-300 Nowy Sącz Numery alarmowe: 999 Centrala: (18) 442-41-11
Oficer Dyżurny: (18) 442-46-30
tel.(18) 442-41-00
Fax: (18) 442-41-42e-mail: komendant@nowy-sacz.policja.gov.plwww.nowy-sacz.policja.gov.pl
Komendant –

insp. mgr

Jarosław

Tokarczyk

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-88-77 [centrala]

Sekretariat: (18) 443-88-77
Fax: (18) 443-86-01
e-mail:sns@pro.onet.pl
www.szpitalnowysacz.pl

Dyrektor: Lidia Zelek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) 449-80-00

fax: (18) 449-80-05

Dyrektor Oddziału – Krzysztof Saczka
Miejski Rzecznik Konsumentów ul. Jagiellońska 31,33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443-51-62

e-mail: ljastrzebski@nowysacz.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów – Leszek Jastrzębski
Powiatowy Rzecznik Konsumentów ul. Jagiellońska 33,33-300 Nowy Sącz, pok. 124 tel. (18) 41-41-624, (18) 41-41-600

e-mail:jbiebiek@starostwo.nowy-sacz.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Janusz Bieniek
Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159,33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443-93-04 Dyrektor – Marek Porębski
Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443-77-48, 443-60-44 Dyrektor – Maria Gabryś
Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155,33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443-99-55,444-49-96 Dyrektor –  Marian Morański
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nawojowska 159A, 33-300 Nowy Sącz  tel. (18) 547-59-90 Dyrektor – lek. med. Anna Szczepanik – Dziadowicz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kilińskiego 72a, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443-82-51 fax: (18) 444-27-17
www.pcpr-ns.pl
Dyrektor –  Halina Hajtek
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ  ul. Długosza 3,33-300 Nowy Sącz tel. /fax. (18) 448-26-10 / (18) 448-26-11 Dyrektor: Antoni Malczak
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Lwowska 3,33-300 Nowy Sącz tel.  (18) 443-77-08 – centrala(18) 443-78-65

e-mail:sekretariat@muzeum.sacz.pl

www.muzeum.sacz.pl

Dyrektor – Robert Ślusarek
Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie ul. Rynek 2,33-300 Nowy Sącz  tel. (18) 443-78-37, 18 442 04 42
Sądecki Park Etnograficzny ul. Długoszowskiego 83b,33-300 Nowy Sącz tel.  (18) 441-81-91, 441-44-12

e-mail:skansen@muzeum.sacz.pl

Miasteczko Galicyjskie ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) 444-35-70

e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl

Nowosądecka Mała Galeria ul. Jagiellońska 35, 33-300 Nowy Sącz  tel. (18) 443-55-63

e-mail: malagaleria1@wp.pl

www.malagaleria.nowysacz.pl

Dyrektor – Alicja Hebda
 Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu
 Biblioteka Główna ul. Franciszkańska 11,
33-300 Nowy Sącz
 tel. (18) 443-87-52, (18) 443-83-02 wew. 27

e-mail:sekretariat@sbp.nowysacz.pl

www.sbp.nowysacz.pl

Dyrektor: Barbara Pawlik
Zbiory zabytkowe i regionalne ul. Lwowska 21,
33-300 Nowy Sącz
tel.  (18) 441-37-10, (18) 443-81-39 wew. 23, 24
Oddział dla Dzieci ul. Lwowska 21,33-300 Nowy Sącz tel.  (18) 441-37-10, (18) 443-81-39 wew. 21, 22
Oddział Książki Mówionej ul. Narutowicza 9, 33-300 Nowy Sącz  tel.  (18) 442-24-43
Filia os. Biegonice ul. Węgierska 249 A,33-300 Nowy Sącz tel.  brak
Filia os. Gołąbkowice ul. Armii Krajowej 27,33-300 Nowy Sącz  tel.  (18) 547-44-47
Filia os. Kochanowskiego ul. Kochanowskiego 20,33-300 Nowy Sącz tel.   (18) 540-74-50
Filia os. Millenium ul. Królowej Jadwigi 29,33-300 Nowy Sącz tel.  (18) 448-86-97
Filia os. Przydworcowe ul. Daszyńskiego 3, 33-300 Nowy Sącz tel.   (18) 443-84-55
Filia os. Gorzków ul. Freislera 4a,33-300 Nowy Sącz tel.   (18) 540-74-68
Filia os. Wólki ul. Barbackiego 46, 33-300 Nowy Sącz tel.   (18) 547-23-47
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Nowym Sączu
ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz tel. /fax: (18) 443-70-67

 e-mail: pbwnowysacz@onet.pl

Dyrektor: Artur Franczak