Nazwa organizacji Adres/Dane kontaktowe Osoby zarządzające organizacją
ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie Oddział w Nowym Sączu Adres: Pl. Kolegiacki 1,
33-300 Nowy Sącz
Tel: (18) 547 49 70
E-mail: arka_nowysacz@poczta.fm
Prezes – Ks. mgr Eugeniusz Mrożek
Centrum Edukacji Międzykulturowej Adres: Aleja Wolności 37 lok. F7
33-300 Nowy Sącz
Tel.:  604 088 620
Faks:  (18) 442 98 27
E-mail:  halinakomar@gmail.com;
cem.nowysacz@gmail.com
Strona WWW: http://www.cem.info.pl/
Prezes – Halina Komar
Federacja Konsumentów Oddział w Nowym Sączu  Adres: ul. Jagiellońska 18,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 444 13 13
E-mail: nowysacz@federacja-konsumentow.org.pl
Prezes Oddziału – Helena Hojdys
HUMANEO Adres: ul. Reja 20, 33-300 Nowy Sącz – siedziba główna
ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 547 70 70
E-mail: biuro@humaneo.pl
Strona WWW: http://www.eiei.pl/index.php/pl/
Prezes – Krzysztof Juryk
 Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu Adres: Kunegundy 12a
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 443 49 29
E-mail: centrum.kana.nowysacz@gmail.com
Strona WWW: http://www.kana.nowysacz.pl
Dyrektor – mgr Grzegorz Tabasz

Prezes zarządu – ks. dr Jan Siedlarz

 

Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego „Szumiący Bór” Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Adres: ul. Wąsowiczów 8,       33-300 Nowy Sącz
Telefon:  (18) 443 87 54
adres e-mail: nowysacz@zhp.pl.
Strona WWW:
http://www.nowysacz.zhp.pl/
Komendant Hufca hm. Stanisław Gniady e-mail: komendant@nowysacz.zhp.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Powiatowy w Nowym Sączu
Adres: ul. Jeziorańskiego 3a,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 442 21 73
E-mail: smolenrobert@wp.pl
Strona WWW: www.diabetykns.pl
Prezes – Robert Smoleń
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie  Adres: ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 444 29 22
E-mail:beskid@ptt.org.pl      Strona WWW: http://www.pttns.pl
Prezes – Wojciech Szarota
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział „Beskid”  Adres: ul. Rynek 9,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 443 74 57
E-mail: sekretariat@beskid.pttk.pl
Strona WWW: http://beskid.pttk.pl
Prezes – Adam Sobczyk
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Nowym Sączu Adres: Żółkiewskiego 23,
33 – 300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 442 38 67
Przewodnicząca:
Halina Warchał
SILVER ECONOMY Adres: Jagiellońska 14
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 440 81 63
E-mail: fundacja.se@gmail.com
Prezes Tomasz Cholewa
Stowarzyszenie Klub Integracyjny  Adres do korespondencji: Jagiellońska 18,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: 606 454 948
E-mail: biuro@klubintegracyjny.pl
Strona WWW: http://www.klubintegracyjny.pl/
Prezes – Teresa Kurzejowska
Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Nowym Sączu Adres: ul. Narutowicza 2,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 442 21 43;
606 702 993
E-mail:edonnans@op.pl
Strona WWW: http://www.europadonnans.pl/
Prezes – Bożena Kiemystowicz
Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny Włodarczyk  Adres: Al. Wolności 49,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 443 72 72
E-mail: amazonkins@gmail.com
Strona WWW:
http://www.amazonkinowysacz.pl/
Prezes – Krystyna Kronenberger
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL  Adres: ul. Wyspiańskiego 22,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 547 53 03,
768 101 201, 571 326 457
E-mail: stopil@poczta.onet.pl
Strona WWW: http://www.stopil.org.pl/
Prezes – Elżbieta Bieniek
Stowarzyszenie „Nowosądecka Wspólnota”  Adres: ul. Narutowicza 2,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: 883-366-647
E-mail: sekretariat@stowarzyszenie-snw.pl
Strona WWW: www.snw.org.pl
Prezes Tadeusz Nowak
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów „Spokojne Jutro”  Adres: ul. Chruślicka 44
Nowy Sącz 33-300
Telefon: (18) 441 59 78
E-mail:bsowal@op.pl
Prezes – Wanda Dominik
Stowarzyszenie „PIAST na Rzecz Aktywnego Trybu Życia” Adres: ul. Konopnickiej 3
Nowy Sącz 33-300
Telefon: (18) 442 22 41
E-mail:jotek49@vp.pl
Prezes – Zygmunt Kurdziel  
Stowarzyszenie „Przyjaciele Serca i Życia” Adres: ul. Broniewskiego 5,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 441 56 24;
504 220 561
E-mail: przyjaciele_serca@vp.pl
Strona WWW: www.przyjaciele-serca.pl
Prezes – Stefan Broszkiewicz
Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet  Adres: ul. Narutowicza 2,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: 691 588 612
(18) 443 89 35
E-mail: forumkobietns@op.pl
Prezes – Lidia Iwanczewska
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Adres: ul. Jagiellońska 18,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 443 57 08
E-mail: sekretariat@sutw.pl
Strona WWW: http://www.sutw.pl/
Prezes– Wiesława Borczyk
Stowarzyszenie Sądeczanie Razem Adres: Jaśminowa 7,
33-300 Nowy Sącz
Telefon : (18) 445 77 27
Prezes – Mieczysław Gwiżdż
Stowarzyszenie WSPÓLNA SPRAWA Adres: ul. I Brygady 28/22,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: 519 126 271
Prezes –Stanisława Rolka

Stowarzyszenie DLA MIASTA Adres: ul. Wyszyńskiego 3,
33-300 Nowy Sącz
dlamiasta@dlamiasta.org
Strona WWW: www.dlamiasta.org
Prezes – Tomasz Michałowski
Sądecko -Podhalańskie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  Adres: ul. Nawojowska 155,
33-300 Nowy Sącz 
Prezes – Marian Morański
Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku przy Akademii Ignatianum Oddział przy Parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu   Adres: ul. Piotra Skargi 10,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 443 71 98
E-mail: nowysacz@jezuici.pl
Strona WWW: www.nowysacz.jezuici.pl
Opiekun: O Józef Polek SJ
jpolaksj@gmail.com
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Nowym Sączu – sekcja emerytów i rencistów Adres: ul. Narutowicza 2,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 443 89 35
e-mail:biuro@znp-nowysacz.pl
Adres strony internetowej Oddziału: www.znp-nowysacz.pl
Prezes: Irena Żak