Konferencja dla seniorów w MOK z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

W poniedziałek (25 września) w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo seniora”. Wydarzenie odbyło się w przededniu Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i było okazją do zapoznania się przez uczestników z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa seniorów na drodze i w życiu codziennym, a także z najważniejszymi elementami profilaktyki chorób nowotworowych. Wszystkich seniorów powitał zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż, a spotkanie, które zakończyło się spektaklem Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego pt. „Per Procura” w reżyserii Janusza Michalika, poprowadziła Małgorzata Grybel, kierownik Kancelarii Urzędu Miasta.

– Mam pewien kłopot z otwarciem tej konferencji dla seniorów, bo jak na państwa patrzę to widzę wyłącznie ludzi młodych – mówił do zgromadzonych Jerzy Gwiżdż. – Wielu ludzi, którzy się starzeją uważa, że musi żyć zgodnie z kalendarzem. Wcale tak nie musi być, dlatego, że tak naprawdę, starzeją się ci, którzy mają na to czas. Natomiast ci, którzy czasu nie mają, spotykają się tutaj, jak państwo dzisiaj z nami, i to są właśnie ludzie młodzi – podkreślił wiceprezydent Nowego Sącza, dziękując jednocześnie za udział w konferencji specjalistom od bezpieczeństwa, a w sposób szczególny specjalistom od zdrowia.

W ramach konferencji odbyły się wykłady tematyczne, które w obszarze bezpieczeństwa seniorów na drodze i w życiu codziennym poprowadzili: asp. szt. Barbara Leśnik z sądeckiej Policji, a także zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Wiesław Kądziołka. O zadaniach z zakresu profilaktyki nowotworowej realizowanej na terenie miasta Nowego Sącza i całej Małopolski mówili dr Robert Bakalarz, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu, a także zastępca ordynatora dr Renata Bogacz.

W konferencji wzięła również udział, reprezentująca partnerskie miasto Chorzów, Wioletta Kacała, kierownik Referatu Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzowa.

Zwieńczeniem konferencji pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo seniora” był spektakl, obchodzącego jubileusz 95-lecia Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego, pt. „Per Procura” w reżyserii Janusza Michalika.

źródło: www.nowysacz.pl, Autor: Krzysztof Witowski