Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2018!

Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Nowego Sącza do udziału w konsultacjach projektu rocznego programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok przyszły.

Konsultacje trwać będą od 9 do 23 października 2017 r., w tym czasie mogą Państwo składać uwagi do projektu na kartach konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu, lub za pośrednictwem niniejszego portalu http://konsultacje.nowysacz.pl oraz podczas otwartego spotkania które odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godz. 15.30, w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza.

Uwagi do projektu Programu należy składać za pomocą kart konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (pok. nr 9, codziennie w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas spotkania konsultacyjnego.

Projekt konsultowanego dokumentu:projekt programu współpracy 2018

 

Poniżej udostępniamy link do miejskiej platformy konsultacji społecznych:

http://konsultacje.nowysacz.pl/res/gfx/header_title.png