Nowosądecka Karta Seniora już od września!

Podczas LXVIII sesji Rady Miasta Nowego Sącza, na wniosek prezydenta Ryszarda Nowaka, podjęta została uchwała wprowadzająca, na terenie miasta Nowego Sącza, Program Nowosądecka Karta Seniora. Osoby, które ukończyły 65 rok życia już od września będą mogły korzystać z wielu ulg i rabatów w placówkach handlowych, gastronomicznych i zdrowotnych na terenie Nowego Sącza, a także ze zniżek komunikacyjnych przewidzianych dla osób powyżej 70 roku życia.

Nowosądecka Karta Seniora to inicjatywa prezydenta Ryszarda Nowaka, która jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Nowego Sącza. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 65 roku życia, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez miasto i partnerów programu.

20140722_nowosadecka_karta_seniora_1W ramach Programu Nowosądecka Karta Seniora, osoby które ukończyły 65 rok życia, będą mogły korzystać z ulg i rabatów w kawiarniach, restauracjach, placówkach kulturalnych i zdrowotnych, a także ze zniżek w komunikacji miejskiej dla osób powyżej 70 roku życia.

Jednocześnie, po przeanalizowaniu półrocznej funkcjonowania tzw. „biletu seniora”, zostaną podjęte analizy, mające na celu wprowadzenie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla osób 70+.

Bardzo pozytywnie do pomysłu stworzenia Nowosądeckiej Karty Seniorów, odniosła się Sądecka Rada Seniorów, powołana przez prezydenta Ryszarda Nowaka 27 czerwca 2013 roku. W uchwale podjętej n20140722_nowosadecka_karta_seniora_2a posiedzeniu z dnia 10 lipca 2014 możemy przeczytać: „Sądecka Rada Seniorów wyraża podziękowanie Prezydentowi Miasta Nowego Sącza  Panu Ryszardowi Nowakowi za przyjęcie wniosków Rady i przygotowanie projektu Nowosądeckiej Karty Seniora. Rada zwraca się z wnioskiem o kontynuowania działań na rzecz starszych mieszkańców Nowego Sącza”.

Szczegółowe informacje dotyczące partnerów i placówek, w których będą realizowane ulgi oraz rabaty dla seniorów, zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach na specjalnie przeznaczonej dla seniorów stronie internetowej: www.seniorzy.nowysacz.pl.

Jednocześnie Urząd Miasta Nowego Sącza zaprasza przedsiębiorców do włączenia się w Program Nowosądecka Karta Seniora. Partnerem można zostać po zgłoszeniu się do Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta (ul. Narutowicza 6, I piętro).

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza