Nowosądeckie Forum Seniorów. Spotkanie w ratuszu

Działania nowosądeckich organizacji i stowarzyszeń na rzecz osób starszych były jednym z tematów posiedzenia Nowosądeckiego Forum Seniorów.

Na spotkaniu w sądeckim ratuszu obecny był zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż.

Zastępca prezydenta podkreślił rolę aktywności w zapobieganiu następstwom wieku starszego. Zapewnił także, że środowiska senioralne mogą zawsze liczyć na wsparcie miasta. – Byliśmy, jesteśmy i będziemy życzliwi wobec środowiska seniorów. Dajemy na to dowody, choćby to, że przeznaczamy teraz lokal przy ul. Jagiellońskiej na potrzeby Klubu Seniora. Chcemy, żeby seniorzy byli aktywni, żeby nie siedzieli w domu, bo prawda jest oczywista: jeśli brakuje czasu, to człowiek się nie starzeje – powiedział Jerzy Gwiżdż.

Zastępca prezydenta zapowiedział wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz seniorów, w tym  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Każdy, kto przestaje się uczyć bez względu na to, czy ma dwadzieścia, czy osiemdziesiąt lat,  staje się stary, a kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najważniejszą rzeczą w życiu jest podtrzymywanie młodego umysłu – podkreślił Jerzy Gwiżdż.

Zastępca prezydenta odpowiadał następnie na konkretne kwestie, dotyczące wspierania środowisk senioralnych. Dotyczyły one między innymi bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób w wieku 70+ i uruchomienia oddziału opieki geriatrycznej w nowosądeckim szpitalu. Zebrani omawiali także kwestie dotyczące tworzone Sądeckiego Centrum Seniora, współpracy z Chorzowem i kolejnego wydania Biuletynu Sądeckiego Seniora. Zebrani zajęli się także ofertą kulturalną dla osób starszych.

 – Chcielibyśmy poinformować się nawzajem o działaniach na rzecz osób starszych, mieszkańców Nowego Sącza, w tym o założeniach dotyczących funkcjonowania Klubu Aktywnego Seniora, którego tworzenie i remont się zaczyna – mówi prezes Forum Maria Baran.

Maria Baran złożyła za pośrednictwem Jerzego Gwiżdża gratulacje dla prezydenta miasta Ryszarda Nowaka z okazji przyznania mu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Nowosądeckie Forum Seniorów

Nowosądeckie Forum Seniorów jest organem opiniodawczo – doradczym prezydenta miasta Nowego Sącza w sprawach dotyczących seniorów.  Jest reprezentacją organizacji zrzeszających seniorów, instytucji publicznych oraz osób fizycznych, które działają na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Celem jego działalności jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z władzami miasta oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problematyką senioralną.