Nowosądeckie Forum Seniorów zaprasza na spotkania w Centrum Seniora

Nowosądeckie Forum Seniorów pełni dyżury w Centrum Sądeckiego Seniora przy ul. Jagiellońska 8 w każdy poniedziałek w godz. od 10:30-12:00.