Nowosądeckie Forum Seniorów zmienia miejsce dyżurów !

Informujemy, iż z dniem 15 stycznia 2018 r. członkowie Nowosądeckiego  Forum Seniorów  pełnić będą dyżury w siedzibie  Centrum Sądeckiego Seniora przy ul. Jagiellońskiej 8. Dyżury pełnione są w poniedziałki w godzinach 10:30 – 12.00.

Członkowie Nowosądeckiego Forum Seniorów to specjaliści w zakresach: ochrona zdrowia, edukacja, prawo, polityka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, kultura, sztuka, turystyka, sport, rekreacja, działalność klubów seniora. Przewodnicząca Nowosądeckiego Forum Seniorów prosi o uwagi, propozycje i wnioski  dotyczące spraw osób starszych,  którymi  powinno zajmować się Nowosądeckie Forum Seniorów.

HARMONOGRAM DYŻURÓW NOWOSĄDECKIEGO FORUM SENIORÓW

Styczeń 2018

Miejsce dyżurów:  siedziba Centrum Sądeckiego Seniora, ul. Jagiellońska 8 

Godziny dyżurów:   10:30  – 12:00

 

Data Osoby pełniące dyżur Zakres porad
15.01.2018

(poniedziałek)

Józef Pogwizd kultura, sztuka
Tadeusz Czubek turystyka, sport, rekreacja
22.01.2018

(poniedziałek)

Andrzej Kita polityka społeczna
Henryk Koział bezpieczeństwo publiczne
29.01.2018

(poniedziałek)

Maciej Karajewski edukacja, prawo
dr Andrzej Przybyszowski ochrona zdrowia