Obradowało Forum Seniorów

Zdrowie, rekreacja  i bezpieczeństwo osób starszych były przedmiotem dyskusji podczas kolejnego spotkania Nowosądeckiego Forum Seniorów w ratuszu. W posiedzeniu uczestniczył prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Przewodnicząca Forum Maria Baran poruszyła między innymi sprawę korzystania z basenu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i większej dostępności siłowni na wolnym powietrzu.
Odpowiedziałem na państwa oczekiwania, bo pamiętam nasze spotkanie i poprosiłem pana dyrektora o zweryfikowanie tej decyzji (przywrócenia opłat za korzystanie z basenu przez seniorów – przyp. red.), a jednocześnie o zastosowanie środków regulaminowych, które dotyczą pewnie wąskiej grupy. Nie wszyscy prawidłowo jeżdżą samochodami, ale to nie oznacza, że trzeba zakazać jeżdżenia samochodami w ogóle – mówił prezydent Ludomir Handzel. – Na tym właśnie polega współpraca i rozmowa, że państwo prezentujecie swoje oczekiwania, a ja się będę w nie wsłuchiwał i mam nadzieję, że tak będzie zawsze – dodał prezydent.
Na pytania o siłownię odpowiadał dyrektor Marcin Rojna, który zadeklarował zwiększenie ich dostępności. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Luiza Piątkiewicz przedstawiła zaawansowanie Dziennego Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej 37, z którego korzysta już 30 osób starszych, a niedługo będzie kolejnych 50. Poruszano także temat obchodów Dnia Seniora – tu swoje wsparcie zadeklarował zarówno prezydent Handzel, jak i Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz zakup odblasków podnoszących bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym.
Uczestnicy spotkania opowiedzieli, czym zajmowali się od czasu ostatniego posiedzenia Forum oraz o zagadnieniach, którymi NFS powinno się zająć w najbliższym czasie. W spotkaniu poza wymienionymi dyrektorami instytucji miejskich uczestniczył sekretarz miasta Piotr Lachowicz.
Nowosądeckie Forum Seniorów jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Nowego Sącza, stanowiącym forum wymiany poglądów i opinii, udzielania konsultacji i inicjatyw w sprawach dotyczących osób starszych. Celem jego działalności jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z władzami miasta oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami społeczności ludzi starszych.
[POBIERZ ZDJĘCIA]

/źródło:www.nowysacz.pl/