Latest

II Małopolski Kongres UTW w Krakowie

Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Jakość życia seniorów. Kierunki zmian w perspektywie starzejącego się społeczeństwa” w ramach II Małopolskiego Kongres Uniwersytetów Trzeciego
Read More