Służenie społeczności lokalnej, integracja, wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb osób starszych, to główne cele Sądeckiej Rady Seniorów, którą powołał Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza.