Pierwsze zajęcia ruchowe na basenie po wakacjach

Informujemy, że z uwagi na  prowadzone na terenie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu  prace techniczne, pierwsze zajęcia ruchowe na basenie odbędą się w dniu 12 września br. dla obu grup.

 

Funkcjonowanie Centrum Sądeckiego Seniora współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020