Prezydent Ludomir Handzel zachęca mieszkańców miasta do udziału w budżecie obywatelskim

1 lipca ruszy nabór projektów do 5. już edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza. Nowosądeczanie będą mogli zdecydować, na co w 2020 roku zostaną wydane 2 miliony złotych. Tym razem kwota ta została podzielona na 25. osiedli Nowego Sącza i dzięki temu, na każdym z nich będzie mogło zostać zrealizowane jakieś zadanie. Wystarczy tylko napisać projekt i poddać go pod głosowanie mieszkańców miasta. 

– Jako prezydent miasta jestem zwolennikiem tego, aby to mieszkańcy decydowali o tym, jak wydatkowane są ich środki – mówił podczas briefingu prasowego na temat Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza prezydent Ludomir Handzel. – Wywodzę się z ruchu miejskiego, wychowałem się na osiedlach i wiem, że ludzie na tych osiedlach najlepiej wiedzą, jak wydać swoje pieniądze, dlatego postanowiliśmy o podziale tego budżetu, czyli kwoty dwóch milionów, na dwadzieścia pięć osiedli.

 

1 milion złotych z puli przeznaczonej na budżet obywatelski został podzielony w zależności od ilości mieszkańców, zamieszkujących na terenie każdego z osiedli, a drugi milion podzielono biorąc pod uwagę powierzchnię, na jakiej znajduje się osiedle.
Kwoty przypadające dla każdego osiedla w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 rok

Szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 rok

 

24 czerwca – 30 czerwca – kampania informacyjno-promocyjna dotycząca rozpoczęcia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 rok
1 lipca – 22 lipca – nabór projektów
23 lipca – 26 sierpnia – weryfikacja projektów
do 2 września – publikacja wyników weryfikacji formalnej i merytorycznej
do 5 września – składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania
do 10 września – rozpatrywanie odwołań
do 16 września – podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie
16 września – 30 września – kampania informacyjno-promocyjna zachęcająca do udziału w głosowaniu
1 – 8 października – głosowanie
do 15 października -ogłoszenie wyników głosowania.

Projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać dwojako: albo w tradycyjnej formie papierowej składać na dzienniku podawczym w Ratuszu lub elektronicznie poprzez stronę www.bo.nowysacz.pl – informuje Agnieszka Raniszewska z Zespołu stanowisk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej Urzędu Miasta Nowego Sącza. – Również na tej stronie można pobrać formularze niezbędne do wypełnienia i załączniki. Tam też znajdują się wszystkie informacje na temat budżetu.

Apeluję, aby mieszkańcy składali takie pomysły, które są realne do wykonania – mówi Skarbnik Nowego Sącza Renata Seruga-Tokarz. – Projekt ma być przemyślany tak, że jeżeli powstanie z niego jakaś inwestycja, żeby ona potem nie generowała w czasie bardzo wysokich kosztów, bo to nie będzie uzasadnione racjonalnie ekonomicznie.

 

Projekty zadań publicznych do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta. Zgłoszenie projektu wymaga poparcia, co najmniej jednej osoby.
Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć:

  • wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, tak zwane projekty twarde
  • wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, (to jest o charakterze innym niż inwestycyjne), tak zwane projekty miękkie.

– Udział w Budżecie Obywatelskim Miasta Nowego Sącza to okazja, by zaangażować się w życie miasta i wraz z innymi mieć bezpośredni wpływ na to, jak Nowy Sącz się zmienia – mówi Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
Autor: Biuro Prasowe UM