Prezydent Ryszard Nowak wręczył symboliczne Karty Seniora

Prezydent Ryszard Nowak wręczył seniorom symboliczne Sądeckie Karty Seniora. Już od poniedziałku,1 września , mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończyli 65 rok życia, będą mogli składać wnioski o wydanie karty, która umożliwi im korzystanie ze zniżek ulg i rabatów w placówkach handlowych, gastronomicznych i zdrowotnych, a także ze zniżek komunikacyjnych MPK. Te ostatnie dotyczą osób, które ukończyły 70 rok życia.

Nowosądecka Karta Seniora20140829_senior_3 to inicjatywa prezydenta Ryszarda Nowaka i jest to jeden z elementów polityki społecznej realizowany przez samorząd Miasta Nowego Sącza. Właśnie za podjęcie działań na rzecz sądeckich seniorów podziękowała prezydentowi Przewodnicząca Sądeckiej Rady Seniorów Maria Baran. – -Dziękujemy za powołanie Rady i za współpracę. Współpraca jest efektywna, wnioski były realizowane na bieżąco i z pozytywnym efektem, czego wyrazem jest wprowadzenie Nowosądeckiej Karty Seniora – mówiła Maria Baran. Wierzę, że dalej będziemy pracować na rzecz seniorów, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania tej grupy społecznej są jeszcze większe.

Marta Mordarska – pełnomocnik prezydenta ds. społecznych, a zarazem radna wojewódzka przypomniała, że Nowy Sącz może by wzorem w zakresie polityki senioralnej dla innych miast. – Wprowadzenie pierwszej w Małopolsce karty dla seniora jest tego najlepszym dowodem – podkreśliła.

Jako Przewodnicząca Zespołu ds. Opracowania Programu Nowosądeckiej Karty Seniora przekazała podziękowania dla całego Zespołu za pracą włożoną w przygotowanie Karty.

Wnioski o wydanie Nowosądeckiej Karty Seniora będzie można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Szwedzka 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Aby ubiegać się o wydanie karty należy mieć ukończony 65 rok życia. Czas realizacji wniosku to maksymalnie 30 dni.

Jednym z wielu udogodnień dla seniorów będą także zniżki komunikacyjne dla osób, które ukończyły 70. rok życia. Informujemy, że dla posiadaczy Nowosądeckiej Karty Seniora będą dostępne bilety półroczne w cenie 60 zł oraz bilety roczne w cenie 100 zł.

Osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać się w celu zakupu preferencyjnych biletów na komunikację MPK w trzech Punktach Obsługi Klienta: przy Rynek 22 (wejście od ul. Piotra Skargi), na Dworcu Autobusowym MPK (Aleja Batorego 92) oraz w Zajezdni MPK (ul. Wyspiańskiego 22).

20140829_senior_5 20140829_senior_6 20140829_senior_8 20140829_senior_4 20140829_senior_10 20140829_senior_7Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza