Rozpoczęły się prace nad Nowosądecką Kartą Seniora

Prezydent Miasta Ryszard Nowak powołał Zespół ds. opracowywania „Sądeckiej Karty Seniora”. Jest to kolejne przedsięwzięcie powstałe w ramach tworzenia polityki senioralnej miasta, mające na celu polepszenie życia osób starszych oraz promowanie Nowego Sącza jako miejsca przyjaznego seniorom.

Zespół przy współpracy z Sądecką Radą Seniorów oraz specjalistami z zakresu kultury, przedsiębiorczości, komunikacji miejskiej, sportu i rekreacji będzie starał się wypracować Program, dzięki któremu sądeccy seniorzy będą mogli skorzystać z promocji, zniżek i bezpłatnych wejść do oferowanych przez wybrane firmy miejsc oraz ośrodków kultury na terenie miasta.

Program Nowosądeckiej Karty Seniora adresowany będzie do osób powyżej 65 roku życia zamieszkujących Nowy Sącz. Główną ideą Programu jest wsparcie i promocja aktywnego trybu życia, osób w wieku dojrzałym. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z oferty dla seniorów będą specjalnie opracowane na tę okoliczność karty – imienne dokumenty wydawane przez Urząd Miasta Nowego Sącza dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców w wieku 65+.

Nowosądecka Karta Seniora będzie nowym rozwiązaniem, które umożliwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań, ale także da możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego np. na basenie, w kawiarni bądź muzeum. Proponowana oferta dla osób starszych będzie uzupełnieniem dotychczasowych działań na rzecz seniorów, ale także doskonałym narzędziem aktywizacji tej grupy wiekowej w mieście.

Urząd Miasta Nowego Sącza, wciąż poszukuje partnerów chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Warunkiem przystąpienia do Programu Nowosądeckiej Karty Seniora jest wyrażenie woli współpracy na rzecz osób starszych oraz przedstawienie oferty z ulgami i preferencjami dla nowosądeckich seniorów w ramach świadczonych usług. W zamian za udzielenie rabatów oferowana będzie bezpłatna promocja w środowiskach senioralnych oraz na stronach internetowych i materiałach promocyjnych. Propozycje można przesyłać do Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, tel. 18 443 43 54, e-mail: wpr@nowysacz.pl).

***
Skład Zespołu ds. opracowania programu „Sądeckiej Karty Seniora”:

  • Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych – Przewodnicząca Zespołu;
  • Edyta Brongiel – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Józef Kantor – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Dorota Kudlik – Dyrektor Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Sławomir Rybarski – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Alina Marek – Kierownik Biura Obsługi Przedsiębiorcy w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Paweł Badura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu;
  • Maria Baran – Przewodnicząca Sądeckiej Rady Seniorów;