Senior to brzmi dumnie: otwarcie Sądeckiego Centrum Seniora

– To Centrum jest dla was – powiedział prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak otwierając oficjalnie Sądeckie Centrum Seniora (16 stycznia). Placówka mieści się w dawnych pomieszczeniach Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Jagiellońskiej 8 i już cieszy się dużą popularnością.

Przez dłuższy czas myśleliśmy o tym, jak zareagować na potrzeby seniorów – mówił podczas uroczystości otwarcia prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Podjąłem decyzję, żeby to miejsce, które niektórzy chcieli przekazać na cele komercyjne, przeznaczyć właśnie dla seniorów. Seniorzy sądeccy stają się coraz bardziej aktywni, coraz bardziej tej aktywności potrzebują. We  współpracy z ludźmi młodszymi i aktywnymi chcą udowodnić, że są osobami niezwykle wartościowymi i mogą wnieść w rozwój miasta swój dorobek, swoje lata pracy i doświadczenie. Dlatego w tym miejscu to Centrum, ten klub seniora powstał – uzasadniał prezydent.
Na uroczystość otwarcia przybyli przedstawiciele władz miasta z prezydentem Ryszardem Nowakiem i przewodniczącym Rady Miasta Januszem Kwiatkowskim, liczna reprezentacja środowiska senioralnego z przewodniczącą Nowosądeckiego Forum Seniorów Marią Baran i pracownikami Urzędu zaangażowanymi w utworzenie placówki: kierownik kancelarii Małgorzatą Grybel, dyrektorem Wydziału Zdrowia Grzegorzem Chochlą oraz Wydziału Inwestycji i Remontów Tomaszem Łuczkiewiczem, który troszczył się o remont pomieszczenia.
Nad bieżącym funkcjonowaniem placówki czuwał będzie także dyrektor sądeckiego MOPS-u Jozef Markiewicz. Wojewodę Małopolskiego reprezentowała zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Podłęcka. Pomieszczenie poświęcił prepozyt bazyliki św. Małgorzaty ks. dr Jerzy Jurkiewicz.

Centrum już działa
Centrum Seniora działa już od początku roku codziennie w dni robocze przez osiem godzin dziennie. Z bogatej oferty zajęć korzystają mieszkańcy Nowego Sącza, głównie nieaktywni zawodowo seniorzy w wieku 60 +. Chęć korzystania z oferty Centrum zadeklarowało już prawie 170 osób.
Uruchomienie klubu seniora dla mieszkańców Nowego Sącza w ramach Centrum Senioralnego jest ogromnym wyzwaniem i dziękuję, że udało się to zorganizować i zrealizować – mówi dyrektor Ewa Podłęcka. – Z funduszy rządowych w ramach programu Senior plus udało się wyasygnować ponad sto tysięcy złotych, ale pieniądze to nie wszystko. Tu ogromny ukłon w stronę osób zarządzających Centrum, którzy mieli taki pomysł i determinację, żeby doprowadzić do końca takie wspaniałe przedsięwzięcie.
W Centrum Sądeckiego Seniora znajdują się pomieszczenia do wspólnych spotkań i relaksu wyposażone w aneks kuchenny, biblioteczkę, sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu, a także pomieszczenia sanitarne. Pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt przystosowania byłej siedziby Biura Wystaw Artystycznych wyniósł blisko 160 tys. złotych, w tym 120 tys. złotych dotacji od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Centrum w centrum zainteresowania
Goście uroczystości podkreślali, że Centrum Seniora znajduje się w centrum zainteresowania sądeckich władz samorządowych. Świadczyła o tym między innymi liczna reprezentacja Rady Miasta. – Cieszę się bardzo, że tak wielu radnych jest z nami – mówił przewodniczący Rady Miasta Janusz Kwiatkowski. – To jest bardzo młoda rada, ale część z nas już się do was kwalifikuje. Ludzie po sześćdziesiątce również chcą być bardzo aktywni. Życzę wam udanych spotkań, wspaniałych chwil i myślę, że twórczo przepracujemy wspólnie działania zmierzające do tego, żeby bardziej się aktywizować.

 


W ramach Centrum przewidziano 4-godzinne zajęcia aktywizujące dla 30-osobowej grupy seniorów. Pozostały czas przeznaczony jest na integrację i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Podopieczni placówki  mają możliwość korzystania z prasy, telewizji, biblioteczki i komputera z dostępem do Internetu. Mogą także korzystać z warsztatów kulinarnych, turniejów szachowych, zajęć sportowych, edukacyjnych i rękodzieła. Ofertę Centrum uzupełniają spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, wycieczki i wielu innych zajęć.

Nareszcie coś dla siebie
Przewodnicząca Nowosądeckiego Forum Seniorów Maria Baran przypomina, że wiek senioralny to okres, kiedy ludzie mogą wreszcie zaspokoić własne potrzeby kulturalne i społeczne. – Senior to brzmi dumnie i powinniśmy być dumni z tego, że zaliczyliśmy już spory kawałek życia, przeszliśmy przez naukę, pracę zawodową, wychowaliśmy dzieci i wnuki i teraz jesteśmy w okresie, kiedy możemy robić coś dla siebie – podkreśla Maria Baran.
Ks. dr Jerzy Jurkiewicz uważa, że Centrum Seniora wpisuje się w myśl św. Jana Pawła II, który wzywał do korzystania z doświadczenia i mądrości osób starszych. – Gratuluję panu prezydentowi tej inicjatywy, bo tak naprawdę to jest inicjatywa w naszą przyszłość. Życzę, żeby tu zawsze była życzliwość, miłość i ciepło, żeby ci wszyscy, którzy się tu będą gromadzić, cieszyli się wzajemnie sobą – mówił ks. dr Jerzy Jurkiewicz.
Na bodaj najważniejszy aspekt działalności Centrum zwrócił uwagę prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak: to nie organizatorzy czy osoby prowadzące Centrum Seniora będą decydowały, jakie ono będzie i jaki będzie profil jego działalności. Najważniejszy będzie głos samych seniorów.
Jak to Centrum Seniora będzie wyglądało, będzie zależało od was samych – zapewniał Ryszard Nowak . – Jest pełna możliwość inwencji, propozycji; będziemy na pewno przychylni waszym chęciom i zamiarom, wszystkiemu, co będzie integrowało środowisko seniorów  – podkreślił na zakończenie prezydent.