Spotkania z przedstawicielami Nowosądeckiego Forum Seniorów

HARMONOGRAM DYŻURÓW NOWOSĄDECKIEGO FORUM SENIORÓW

Luty 2018

Miejsce dyżurów: Centrum Sądeckiego Seniora ul. Jagiellońska 8

Godziny dyżurów:   10:30  – 12:00

 

Data Osoby pełniące dyżur Zakres porad
5.02.2018

(poniedziałek)

Maciej Krajewski edukacja, prawo
dr Andrzej Przybyszowski ochrona zdrowia
12.02.2018

(poniedziałek)

Andrzej Kita polityka społeczna
Henryk Koział bezpieczeństwo publiczne
19.02.2018

(poniedziałek)

Józef Pogwizd kultura, sztuka
Tadeusz Czubek turystyka, sport, rekreacja
26.02.2018

(poniedziałek)

Jadwiga Piechówka działalność klubów seniora
Anna Oleksy działalność stowarzyszeń