Spotkanie konsultacyjne z seniorami w ramach aktualizacji Strategii Nowego Sącza 2020+

W Sądeckim Ratuszu odbyło się spotkanie konsultacyjne o charakterze warsztatowym, ze środowiskiem senioralnym, w związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Nowego Sącza, które zainicjował Prezydent Miasta Ryszard Nowak.  Posiedzenie było kolejnym z cyklu środowiskowych spotkań, które zaplanowane zostały do 31 stycznia 2014 roku.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Sądeckiej Rady Seniorów, przedstawiciele klubów senioralnych umieszczonych przy parafiach oraz organizacje działające na rzecz osób starszych. Konsultacje zo20140108_sen_1stały przeprowadzone przez przedstawicieli Zespołu ds. aktualizacji i uzupełnienia Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+          w składzie: Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Wojciech Piech Pełnomocnik Prezydenta  ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz dr Krzysztof Głuc Wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju  w Sądeckich Wodociągach.

Narzędziem pracy podczas konsultacji była wypracowana przez Zespół specjalna ankieta przygotowana na potrzeby badania opinii publicznej. Dyskusja nad wyborem priorytetów rozwoju, a także głównych metod i instrumentów lokalnej polityki gospodarczej, społecznej     i przestrzennej była bardzo owocna. Przedstawiciele środowiska senioralnego podczas warsztatów zastanawiali się, jak kształtować rozwój miasta, aby stało się przyjaznym środowiskiem dla aktywności społecznej  i gospodarczej mieszkańców.

Zgłaszane pomysły, uwagi i opinie podczas spotkania konsultacyjnego zostaną wykorzystane przez Zespołu ds. aktualizacji i u20140108_sen_2zupełnienia Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, podczas dalszych prac nad Strategią. Przewiduje się, iż pracę nad aktualizacją obecnie istniejącego dokumentu potrwają do lipca 2014 roku. Strategia rozwoju zostanie zaktualizowana w wyniku wielomiesięcznych prac specjalistów, analizy licznych problemów, postawienia diagnozy   i wytyczenia możliwych rozwiązań.

***

Zespół ds. aktualizacji i uzupełnienia Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 został powołany w drodze Zarządzenia wewnętrznego nr 116/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2013 r. na okres prowadzenia prac nad aktualizacją i uzupełnieniem Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020.

W związku z rozpoczęciem badań opinii publicznej w Nowym Sączu na okoliczność aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ w imieniu Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka i Zespołu ds. aktualizacji  i uzupełnienia Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+  zapraszamy do udziału w badaniach i wypełnienia ankiety. Badania ankietowe potrwają do 31.01.2014 r.

Formy dostarczenia wypełnionej ankiety:

  1. Formularz elektroniczny ankiety można wypełnić on-line pod adresem http://ankieta.nowysacz.pl
  2. Formularz ankiety do wydruku celem późniejszego odręcznego wypełnienia można pobrać również pod adresem http://ankieta.nowysacz.pl,a następnie zeskanowany można wysłać na adres mailowy: ankieta@nowysacz.pl
  3. Papierowy formularz ankiety można odebrać w recepcji Urzędu Miasta Nowego Sącza (Ratusz, Rynek 1), a następnie dostarczyć osobiście wypełnioną ankietę również do recepcji Urzędu Miasta Nowego Sącza (Ratusz, Rynek 1), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Ankieta”.

20140108_sen_3 20140108_sen_4