„Świadomy, to bezpieczny senior”

„ŚWIADOMY TO BEZPIECZNY SENIOR”

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA

serdecznie zaprasza na

Międzynarodową Konferencję 

pod Honorowym Patronatem

nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

29 listopada 2018 r. godz. 10.00

Program Konferencji:

Miejsce: Sala konferencyjna Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Prowadzący konferencję: asp. szt. Barbara Leśniak- specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii WP KMP w Nowym Sączu

10:00 – 10:15 – rozpoczęcie, przywitanie uczestników konferencji,

10:15 – 10:45 – wystąpienie nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty – Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Krakowie  „Przestępstwa popełniane na szkodę seniorów w Małopolsce”.

10:45 – 11:15 – wystąpienie przedstawiciela Policji ze Słowacji : „Bezpieczny  Senior”-     Rozwiązania i praktyki stosowane na Słowacji,

11:15 – 11:30 – przerwa kawowa,

11:30- 11:50 – wystąpienie przedstawiciela Policji z Węgier „Bezpieczny Senior”- Rozwiązania i praktyki  stosowane na Węgrzech,

11:50 – 12:10 – wystąpienie przedstawiciela ZUS w Nowym Sączu: „Działania      profilaktyczne prowadzone przez ZUS w zakresie ochrony seniorów”,

12:10 – 12:30 – podsumowanie i zakończenie konferencji,

12:30 – 13:15 – zapoznanie z pracą Policji  – zwiedzanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Organizator:

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA – Region Nowy Sącz

Partnerzy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Nowym Sączu