Wycieczka Szlakiem Małopolskich Ogrodów i Architektury Drewnianej

W dniu 4 czerwca br. (wtorek) Centrum Sądeckiego Seniora organizuje wycieczkę w ramach realizowanego programu „Senior+”.

Celem wycieczki jest integracja uczestników programu i aktywizacja oraz spełnienie ich potrzeb w aspekcie rekreacyjnym i kulturowym.

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo w zapisach posiadają nowo zrekrutowane osoby, nieuczestniczące w wycieczkach w roku ubiegłym

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie:
– pasieki oraz Domu Pszczelarza w Kamiannej
– ogrodu biblijnego i ogrodów sensorycznych w Muszynie
– cerkwi pw. św. Jakuba w Powroźniku
– cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana, Golgoty i Muzeum Dziejów w Tyliczu
– cerkwi w Bereście.
Wycieczkę zakończy biesiada przy ognisku w Bereście z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Podczas biesiady odbędzie się degustacja lokalnych produktów kulinarnych.
Powrót do Nowego Sącza w godzinach wieczornych.

Podczas wycieczki zagwarantowane zostaną drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad.

 

Funkcjonowanie Centrum Sądeckiego Seniora współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020