Z myślą o seniorach – Sądeckie obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń Miasta Nowego Sącza dedykowanych nowosądeckim seniorom.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, podążając śladem lat ubiegłych z inicjatywy Prezydenta Miasta Nowego Sącza w dniu 25 września 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu zaplanowana została konferencja  poświęcona dyskusji nad ważnymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i zdrowiem seniorów.

Po konferencji odbędzie się spektakl teatralny -komedia Neila Simona „PER PROCURA” w reżyserii Janusza Michalika – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !