Zapraszamy na spotkania z poezją.

Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza na twórcze spotkania z poezją, które odbędą się w ramach trwającej II edycji Sądeckich Dni Literatury, nad którymi patronat honorowy objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Warsztaty poetyckie 50+ odbędą się 17 i 31 sierpnia br. o godz. 13.00 w Centrum Sądeckiego Seniora przy ul. Jagiellońskiej 8. Poprowadzą je sądeccy poeci Joanna Babiarz i Janusz Szot. W ramach warsztatów, oprócz czytania wierszy i opowieści prowadzących o drodze twórczej poety, przewidziana jest praca z tekstem oraz zabawy słowne. Spotkania wzbogacone zostaną utworami muzycznymi – artyści wykonają piosenki literackie i aranżacje słowno-muzyczne do własnych wierszy.

Powstałe na warsztatach poezje uczestników będą mogły niebawem znaleźć swych odbiorców. Już wkrótce w ramach Sądeckich Dni Literatury, które w tym roku skupiają się na poetyckich tematach, powstanie nowa strona internetowa Poetyckie debiuty, gdzie każdy będzie mógł pochwalić się światu swoją twórczością.

Skip to content