Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w trosce o zdrowie seniorów

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna kolejny, już 18 rok swojej działalności. Osoby starsze stanowią coraz większą grupę mieszkańców Sądecczyzny. Prognozy i statystyki  wskazują, że odsetek tych osób będzie systematycznie wzrastał w kolejnych latach. Jak powszechnie wiadomo osoby starsze w czasie pandemii miały wiele ograniczeń, co w znaczący sposób wpłynęło niekorzystnie na ich kondycję psychiczną i fizyczną.

Zaplanowany program na najbliższy rok akademicki w  Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku obejmuje bogatą ofertę dla seniorów z terenu miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, w której ważne miejsce zajmują zajęcia przygotowane w trosce o ich zdrowie.

Proponujemy wykłady, zajęcia, warsztaty w małych grupach, zajęcia aktywności fizycznej, dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów, wyjazdy edukacyjne i krajoznawcze.

Polecamy słuchaczom Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku cykl wykładów na temat pomyślnego starzenia się, zapobiegania typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym i psychicznym, znaczenia rehabilitacji i fizykoterapii, właściwego odżywiania, przestrzegania zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w okresie wciąż panującej pandemii. Edukacja zdrowotna oraz profilaktyka chorób i zagrożeń zdrowotnych będą sprzyjać poszerzaniu wiedzy dotyczącej własnego organizmu, jego funkcjonowania, zachodzących zmian biologicznych.

Wiemy jak ważne znaczenie w życiu osób starszych ma aktywność ruchowa. Dlatego organizujemy grupowe zajęcia gimnastyczne na sali, które prowadzić będą instruktorzy, mający doświadczenie w pracy z seniorami. Zaplanowane są również wyjścia w teren z instruktorem Nordic Walking, które pomogą w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej, koordynacji ruchowej i ogólnej sprawności. Uczestniczący w zajęciach grupowych jesteśmy lepiej zmotywowani i zdyscyplinowani. Ćwiczenia pod okiem instruktora są bardziej efektywne oraz bezpieczne. W przypadku gorszego samopoczucia, czy nawet kontuzji, zawsze jest ktoś, kto może udzielić nam pomocy. Ruch jest najlepszą profilaktyką, a badania naukowe dowodzą niezbicie jak korzystny wpływ na różne aspekty zdrowia, na sprawność intelektualną, ma odpowiednio dobrana aktywność.

Z kolei warsztaty psychologiczne są pomocne m.in. w rozwoju osobistym i skutecznym radzeniem sobie ze stresem. Wpływają także na zwiększenie poczucia własnej wartości.

Zajęcia artystyczne – warsztaty malarskie, rękodzieła artystyczne czy teatralne pozwalają ich uczestnikom doskonalić swoje umiejętności oraz rozwijać twórcze i kreatywne myślenie. Udział w tego typu zajęciach pozwala na realizację pasji, na które wcześniej, ze względu na wiele obowiązków zawodowych i rodzinnych nie było czasu.

Organizujemy także warsztaty dziennikarskie, których celem jest doskonalenie sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa, kształtowanie umiejętności zdobywania rzetelnych informacji, przybliżenie pojęć etyki dziennikarskiej, a także inspirowanie do aktywności twórczej.

Warsztaty z zakresu nowych technologii mają na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych osób starszych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu, a także kształtowanie postaw w zakresie korzystania z komputera, smartfon czy Internetu ze  szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa informatycznego. Zdobyta  wiedza i  umiejętności posłużą seniorom m. in. w podtrzymaniu kontaktów, załatwianiu spraw w e-urzędach, obsłudze internetowego Konta Pacjenta.

Wykład inauguracyjny rok akademicki 2021/2022 odbędzie się 7 października br. w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

Seniorów zainteresowanych ofertą edukacyjno-aktywizującą Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 30 września. Zachęcamy do kontaktu z sekretariatem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy dysponują wolnym czasem na emeryturze i chcą zainwestować we wesłane zdrowie, dobre samopoczucie, aktywność fizyczną i psychiczną.

Źródło; Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

 

 

Skip to content