INSTYTUCJA ADRES KONTAKT KIEROWNICTWO
Urząd Miasta
Nowego Sącza
ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
tel./fax: (18) 443-78-63

e-mail:urzad@nowysacz.pl

www.nowysacz.pl

Prezydent
Ludomir Handzel
Komenda Straży Miejskiej
 w Nowym Sączu
ul. Lwowska 71
33-300 Nowy Sącz
Telefon alarmowy: 986

Telefon dyżurny: 18 443 75 84

Fax: 18 443 70 54

Tel. kom.: 662 164 630
 (interwencje mogą być zgłaszane
 również za pomocą sms)

www.nowysacz.pl/straz-miejska

Komendant
Ryszard Wasiluk
Sądecki Urząd Pracy ul. Węgierska 146,
33-300 Nowy Sącz

fax: (18) 448-93-13
e-mail:sup@sup.internetdsl.pl

Dyrektor
Jarosław Gliński
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 444-36-23, 444-36-24

fax: (18) 443-52-39
e-mail:mops@op.pl

www.mops.nowysacz.pl

Dyrektor
Miejski Ośrodek Kultury Al. Wolności 23
33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 443-89-59

e-mail: mok@mok.nowysacz.pl

www.mok.nowysacz.pl

Dyrektor
Benedykt Polański
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Kilińskiego 47
33-300 Nowy Sącz
tel.(18) 441-06-67

fax: (18) 441-83-83
e-mail:biuro@mosir-ns.pl

www.mosir-ns.pl

Dyrektor
Marcin Rojna
Sądecki Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
 w Nowym Sączu
ul. Śniadeckich 10a
33-300 Nowy Sącz
PUNKT PIERWSZEGO KONTAKTU
tel. 18 449 04 95 /całodobowo/
e-mail: pomoc@soik.pl
Sekretariat : tel. 18 449 07 30,
fax 18 449 07 31www.soik.pl
Dyrektor
Czesław Baraniecki
Zespół Świetlic
Środowiskowych
w Nowym Sączu
ul. Barbackiego 64
33-300 Nowy Sącz
tel./fax: (18) 441-01-11

www.zss.nowysacz.pl

Dyrektor:
Aleksandra Ślusarek
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
w Nowym Sączu
ul. St. Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 473-68-00,
(18) 443-57-11

fax: (18) 443-72-01
e-mail:sekretariat@mpk.sacz.pl

mpk.nowysacz.pl

Prezes:
Jerzy Leszczyński
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
 w Nowym Sączu
ul. Witosa 69,
33-300 Nowy Sącz
Numery alarmowe: 998, 112

tel. (18) 448-69-00
fax: (18) 448-69-09
e-mail: kppspnowysacz@straz.krakow.pl

www.psp-nowysacz.pl

Komendant Miejski PSP:
st. bryg. mgr inż. Waldemar Kuźma
Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu
ul. Grottgera 50,
33-300 Nowy Sącz
Numery alarmowe: 999
Centrala: (18) 442-41-11
Oficer Dyżurny: (18) 442-46-30
tel.(18) 442-41-00
Fax: (18) 442-41-42
e-mail: komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl
www.nowy-sacz.policja.gov.pl
Komendant –

 

insp. mgr
Jarosław Tokarczyk

Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-88-77 [centrala]

Sekretariat: (18) 443-88-77
Fax: (18) 443-86-01
e-mail:sns@pro.onet.pl
www.szpitalnowysacz.pl

Dyrektor:
Lidia Zelek
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Oddział w Nowym
Sączu
ul. Sienkiewicza 77,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 449-80-00

fax: (18) 449-80-05

Dyrektor Oddziału:
Krzysztof Saczka
Miejski Rzecznik
Konsumentów
ul. Jagiellońska 31,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-51-62

e-mail: ljastrzebski@nowysacz.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów – Leszek Jastrzębski
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
ul. Jagiellońska 33,
pok. 124
33-300 Nowy Sącz,
tel. (18) 41-41-624,
      (18) 41-41-600

e-mail: jbiebiek@starostwo.nowy-sacz.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Janusz Bieniek
Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-93-04 Dyrektor:
Marek Porębski
Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-77-48,
             443-60-44
Dyrektor:
Maria Gabryś
Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-99-55,
             444-49-96
Dyrektor:
Marian Morański
Środowiskowy
Dom Samopomocy
ul. Nawojowska 159A,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 547-59-90 Dyrektor:
– lek. med. Anna Szczepanik-Dziadowicz
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Kilińskiego 72a,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-82-51
fax: (18) 444-27-17
www.pcpr-ns.pl
Dyrektor:
Halina Hajtek
Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3,
33-300 Nowy Sącz
tel. /fax. (18) 448-26-10 /
             (18) 448-26-11
Dyrektor:
Antoni Malczak
Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu
ul. Lwowska 3,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-77-08 – centrala
(18) 443-78-65

e-mail:sekretariat@muzeum.sacz.pl

www.muzeum.sacz.pl

Dyrektor:
Robert Ślusarek
Galeria Marii Ritter
 i Stare Wnętrza
Mieszczańskie
ul. Rynek 2,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-78-37, 18 442 04 42  
Sądecki Park Etnograficzny ul. Długoszowskiego 83b,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 441-81-91, 441-44-12

e-mail:skansen@muzeum.sacz.pl

 
Miasteczko Galicyjskie ul. Lwowska 226,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 444-35-70

e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl

 
Nowosądecka Mała Galeria ul. Jagiellońska 35, 3
3-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-55-63

e-mail: malagaleria1@wp.pl

www.malagaleria.nowysacz.pl

Dyrektor:
Benedykt Polański
Sądecka Biblioteka Publiczna
im. Józefa Szujskiego
w Nowym Sączu
Biblioteka Główna ul. Franciszkańska 11,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-87-52,
(18) 443-83-02 wew. 27

e-mail:sekretariat@sbp.nowysacz.pl

www.sbp.nowysacz.pl

Dyrektor:
Barbara Pawlik
Zbiory zabytkowe
i regionalne
ul. Lwowska 21,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 441-37-10,
(18) 443-81-39 wew. 23, 24
 
Oddział dla Dzieci ul. Lwowska 21,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 441-37-10,
(18) 443-81-39 wew. 21, 22
 
Oddział Książki Mówionej ul. Narutowicza 9,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 442-24-43  
Filia os. Biegonice ul. Węgierska 249 A,
33-300 Nowy Sącz
tel.  brak  
Filia os. Gołąbkowice ul. Armii Krajowej 27,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 547-44-47  
Filia os. Kochanowskiego ul. Kochanowskiego 20,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 540-74-50  
Filia os. Millenium ul. Królowej Jadwigi 29,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 448-86-97  
Filia os. Przydworcowe ul. Daszyńskiego 3,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-84-55  
Filia os. Gorzków ul. Freislera 4a,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 540-74-68  
Filia os. Wólki ul. Barbackiego 46,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 547-23-47  
Pedagogiczna Biblioteka
 Wojewódzka
w Nowym Sączu
ul. Narutowicza 2,
33-300 Nowy Sącz
tel. /fax: (18) 443-70-67

e-mail: pbwnowysacz@onet.pl

Dyrektor:
Artur Franczak