Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 czerwca 2020 roku została powłana Rada ds. Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza na kadencje przypadającą w latach 2020-2022.

W skład Rady ds. Senioralnej wchodzą :

1. Bogumiła Kałużny,

2.Maciej Krajewski

3.Krzysztof Niewiara

4.dr Andrzej Przybyszowski

5.Aleksander Rybski.