Zadanie współfinansowane ze środków przekazanych od Wojewody Małopolskiego w ramach

Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

wrzesień  2021

Godziny

Rodzaj zajęć ,miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

9.00. – 11.00

Prace manualne, zajęcia decoupage, rękodzieło itp. Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

I-sza grupa

11.00 – 11.30

dezynfekcja

30 min

11.30 – 13.30

Prace manualne, zajęcia decoupage, rękodzieło itp. Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

II grupa

13.30 – 14.00

dezynfekcja

30 min

14.00 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

WTOREK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.00 – 16.00

Aktywizacja ruchowa – spacery rekreacyjne po Nowym Sączu i okolicy, (Nordic walking)

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.30 – 10.30

Aktywizacja i integracja społeczna i umysłowa – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejścia -15 osób

10.30 -11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne,kino, organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejścia -10 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

ŚRODA

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia otwarte (korzystanie z komputera, czytanie prasy)

Limit wejścia -15 osób

10.00 – 11.00

spotkanie z prawnikiem według harmonogramu, 08.09.2021r.

11.00 – 13.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, prezentacja pozycji wydawniczych, według harmonogramu ustalanego na bieżąco z Sądecką Biblioteką Publiczną

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum (uwaga, w trakcie zajęć brak możliwości oglądania telewizora)

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejść – 15

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

CZWARTEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte- czwartek z prasą ,omawianie i analizowanie tematów prasowych, wymiana spostrzeżeń, uwag.

Limit wejść – 15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejść – 15 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla uczestników grupy i słuchaczy Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej – limit do 15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

PIĄTEK

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych – komputer, laptop, tablet, telefony, smartfony – prowadzone przez informatyka, warsztaty grupowe i porady indywidualne

Zamknięte, zajęcia dla10 do 15 osób zapisanych uczestników

I-sza grupa

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, jw.

Zamknięte, zajęcia dla10 do 15 osób zapisanych uczestników

II – grupa

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, jw.

Zamknięte, zajęcia dla10 do 15 osób zapisanych uczestników

III – grupa

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

Funkcjonowanie Centrum Sądeckiego Seniora współfinansowane jest ze środków przekazanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

sierpień 2021

Godziny

Rodzaj zajęć ,miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

9.00. – 11.00

Prace manualne, zajęcia decoupage, rękodzieło itp. Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

I-sza grupa

11.00 – 11.30

dezynfekcja

30 min

11.30 – 13.30

Prace manualne, zajęcia decoupage, rękodzieło itp. Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

II grupa

13.30 – 14.00

dezynfekcja

30 min

14.00 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

WTOREK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.00 – 16.00

Aktywizacja ruchowa – spacery rekreacyjne po Nowym Sączu i okolicy, (Nordic walking)

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.30 – 10.30

Aktywizacja i integracja społeczna i umysłowa – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejścia -15 osób

10.30 -11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne,kino, organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejścia -10 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

ŚRODA

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia otwarte (korzyst. z komputera, czytanie prasy)

Limit wejścia -15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, prezentacja pozycji wydawniczych, według harmonogramu ustalanego na bieżąco z Sądecką Biblioteką Publiczną

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum (uwaga, w trakcie zajęć brak możliwości oglądania telewizora)

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejść – 15

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

CZWARTEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte- czwartek z prasą ,omawianie i analizowanie tematów prasowych, wymiana spostrzeżeń, uwag.

Limit wejść – 15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejść – 15 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla uczestników grupy i słuchaczy Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej – limit do 15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

PIĄTEK

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych – komputer, laptop, tablet, telefony, smartfony – prowadzone przez informatyka, warsztaty grupowe i porady indywidualne

Zamknięte, zajęcia dla10 do 15 osób zapisanych uczestników

I-sza grupa

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, jw.

Zamknięte, zajęcia dla10 do 15 osób zapisanych uczestników

II – grupa

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, jw.

Zamknięte, zajęcia dla10 do 15 osób zapisanych uczestników

III – grupa

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

Lipiec 2021

Godziny

Rodzaj zajęć ,miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

9.00. – 11.00

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp.  Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla10 zapisanych uczestników

I-sza grupa

11.00 – 11.30

dezynfekcja

30 min

11.30 – 13.30

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp. Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla10 zapisanych uczestników

II grupa

13.30 – 14.00

dezynfekcja

30 min

14.00 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -10 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

WTOREK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.00 – 16.00

Aktywizacja ruchowa – spacery rekreacyjne po Nowym Sączu i okolicy, (Nordic walking), wycieczki krajoznawcze z elementami edukacji historycznej pod opieką wykwalifikowanego przewodnika

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.30 – 10.30

Aktywizacja i integracja społeczna i umysłowa – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejścia -10 osób

10.30 -11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Spotkania otwarte

Limit wejścia -10 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejścia -10 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

ŚRODA

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia otwarte (korzyst. z komputera, czytanie prasy)

Limit wejścia -10 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, prezentacja pozycji wydawniczych, według harmonogramu ustalanego na bieżąco z Sądecką Biblioteką Publiczną

lub zamiennie

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne z zakresu tematyki uzależnień, współuzależnień, kryzysów psychologicznych, komunikacji interpersonalnej i.t.p. – prowadzone przez specjalistę w formie stacjonarnej lub online.

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum (uwaga, w trakcie zajęć brak możliwości oglądania telewizora) limit do ok. 15 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Limit wejść – 10 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

CZWARTEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte- czwartek z prasą ,omawianie i analizowanie tematów prasowych, wymiana spostrzeżeń, uwag.

Limit wejść – 10 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Spotkania poświęcone tematyce społeczno-psychologicznej z elementami profilaktyki, w ramach „Klubu dyskusyjnego”. Omawianie problematyki w odniesieniu do codziennego funkcjonowania (relacje psychospołeczne, komunikacja interpersonalna itp.)

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum (uwaga, w trakcie zajęć brak możliwości oglądania telewizora) limit do ok. 15 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla uczestków grupy i słuchaczy Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej – limit do 15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

PIĄTEK

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych – komputer, laptop, tablet, telefony, smartfony – prowadzone przez informatyka, warsztaty grupowe i porady indywidualne

Zamknięta, zajęcia dla10 zapisanych uczestników

I-sza grupa

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, jw.

Zamknięta, zajęcia dla10 zapisanych uczestników

II – grupa

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, jw.

Zamknięta, zajęcia dla10 zapisanych uczestników

III – grupa

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

 

październik  -2020r

Godziny

Rodzaj zajęć ,miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

9.00. – 11.00

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

I-sza grupa

11.00 – 11.30

dezynfekcja

30 min

11.30 – 13.30

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

II grupa

13.30 – 14.00

dezynfekcja

30 min

14.00 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

WTOREK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.00 – 16.00

Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

10.30 -11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Szkolenie z zakresu praw konsumenta dla seniorów ,,Mam prawa i wiem, jak z nich korzystać prowadzone przez radcę prawnego i prawnika

Zamknięta, zajęcia dla 15 zapisanych uczestników

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

ŚRODA

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, Centrum Sądeckiego Seniora

według harmonogramu ustalanego na bieżąco z Sądecką Biblioteką Publiczną

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum (uwaga, w trakcie czytania brak możliwości oglądania telewizora) limit do 15 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejść – 15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

CZWARTEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit wejść – 15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Szkolenie z zakresu praw konsumenta dla seniorów ,,Mam prawa i wiem jak, z nich korzystać”, prowadzone przez radcę prawnego i prawnika

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej – limit do 15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

PIĄTEK

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych – komputer, laptop, tablet, telefony, smartfony – wykłady dla grupy i porady indywidualne

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

I-sza grupa

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, j.w.

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

II – grupa

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, j.w.

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

III – grupa

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

 

 

harmonogram-wrzesień 2020r

Godziny

Rodzaj zajęć ,miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

9.00. – 11.00

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

I-sza grupa

11.00 – 11.30

dezynfekcja

30 min

11.30 – 13.30

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

II grupa

13.30 – 14.00

dezynfekcja

30 min

14.00 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

WTOREK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.00 – 16.00

Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

10.30 -11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Szkolenie z zakresu praw konsumenta dla seniorów ,,Mam prawa i wiem, jak z nich korzystać prowadzone przez radcę prawnego i prawnika

Zamknięta, zajęcia dla 15 zapisanych uczestników

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

ŚRODA

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, Centrum Sądeckiego Seniora

według harmonogramu ustalanego na bieżąco z Sądecką Biblioteką Publiczną

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum (uwaga, w trakcie czytania brak możliwości oglądania telewizora) limit do 15 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejść – 15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

CZWARTEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit wejść – 15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Szkolenie z zakresu praw konsumenta dla seniorów ,,Mam prawa i wiem jak, z nich korzystać”, prowadzone przez radcę prawnego i prawnika

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej – limit do 15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

PIĄTEK

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych – komputer, laptop, tablet, telefony, smartfony – wykłady dla grupy i porady indywidualne

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

I-sza grupa

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, j.w.

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

II – grupa

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, j.w.

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

III – grupa

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

 

 

Harmonogram zajęć w lipcu 2020:

Godziny

Rodzaj zajęć ,miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

9.00. – 11.00

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

I-sza grupa

11.00 – 11.30

dezynfekcja

30 min

11.30 – 13.30

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

II grupa

13.30 – 14.00

dezynfekcja

30 min

14.00 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

WTOREK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.00 – 16.00

Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

10.30 -11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Szkolenie z zakresu praw konsumenta dla seniorów ,,Mam prawa i wiem, jak z nich korzystać prowadzone przez radcę prawnego i prawnika

Zamknięta, zajęcia dla 15 zapisanych uczestników

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

ŚRODA

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit wejścia -15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, Centrum Sądeckiego Seniora

według harmonogramu ustalanego na bieżąco z Sądecką Biblioteką Publiczną

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum (uwaga, w trakcie czytania brak możliwości oglądania telewizora) limit do 15 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit wejść – 15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

CZWARTEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit wejść – 15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Szkolenie z zakresu praw konsumenta dla seniorów ,,Mam prawa i wiem jak, z nich korzystać”, prowadzone przez radcę prawnego i prawnika

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej – limit do 15 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

PIĄTEK

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych – komputer, laptop, tablet, telefony, smartfony – wykłady dla grupy i porady indywidualne

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

I-sza grupa

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, j.w.

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

II – grupa

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, j.w.

Zamknięta, zajęcia dla15 zapisanych uczestników

III – grupa

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

 

Harmonogram zajęć w czerwcu 2020:

Godziny

Rodzaj zajęć, miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30. – 10.30

Spotkania otwarte

zajęcia dla 10 zapisanych uczestników – 1 grupa

10.00 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Spotkania otwarte

zajęcia dla10 zapisanych uczestników

2grupa

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

14.00 – 15.30

Spotkania otwarte

zajęcia dla10 zapisanych uczestników- 3 grupa

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

WTOREK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

9.00. – 11.00

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla10 zapisanych uczestników

I – sza grupa

11.00 – 11.30

dezynfekcja

30 min

11.30 – 13.30

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięte, zajęcia dla 10 zapisanych uczestników

II – grupa

13.30 – 14.00

dezynfekcja

30 min

14.00 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit 10 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

ŚRODA

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Spotkania otwarte

Limit 15 osób

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, Centrum Sądeckiego Seniora

według harmonogramu

Otwarte, dla ogółu uczestników Centrum – uwaga, w trakcie czytania ograniczony dostęp do telewizora!!! limit do 10 osób

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Spotkania otwarte

Limit 10 osób

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

CZWARTEK

8.00 – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 -10.30

Czwartek z prasą – wspólne czytanie prasy, omawianie tematów prasowych, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarte, dla ogółu uczestników Centrum

limit do 10 osób

10.30. – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Spotkania otwarte

Limit 10 osób

10.30. – 11.00

dezynfekcja

30 min

13.00 – 15.30

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej

Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarte, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej, limit 10 osób

15.30 – 16.30

dezynfekcja

30 min

PIĄTEK

8.00. – 8.30

dezynfekcja

30 min

8.30 – 10.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych – komputer, laptop, tablet, telefony, smartfony – wykłady dla grupy i porady indywidualne

Zamknięta, zajęcia dla10 zapisanych uczestników

I -sza grupa

10.30 – 11.00

dezynfekcja

30 min

11.00 – 13.00

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych – komputer, laptop, tablet, telefony, smartfony – wykłady dla grupy i porady indywidualne

Zamknięta, zajęcia dla10 zapisanych uczestników

II – grupa

13.00 – 13.30

dezynfekcja

30 min

13.30 – 15.30

Zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych – komputer, laptop, tablet, telefony, smartfony – wykłady dla grupy i porady indywidualne

Zamknięta, zajęcia dla10 zapisanych uczestników

III – grupa

15.30 – 16.00

dezynfekcja

30 min

 

Harmonogram zajęć w marcu 2020:

 

Godziny

Rodzaj zajęć, miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

12.00 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

WTOREK

8.00 – 14.00

Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

10.00 – 13.00

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięta, zajęcia dla 30 zapisanych uczestników

14.00 – 16.00

Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników, Centrum Sądeckiego Seniora

Wg specyfiki zajęć

ŚRODA

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

11.00 – 12.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum – uwaga, w trakcie czytania ograniczony dostęp do telewizora!!!

12.00 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

CZWARTEK

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

10.00 – 12.00

Czwartek z prasą – wspólne czytanie prasy, omawianie tematów prasowych, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

12.00 – 16.00

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej

PIĄTEK

8.00 – 14.00

Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

12.00 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

 

Harmonogram zajęć w lutym 2020:

Godziny

Rodzaj zajęć, miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

 

 

 

12.00 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

WTOREK

8.00 – 14.00

Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

10.00 – 13.00

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięta, zajęcia dla 30 zapisanych uczestników

14.00 – 16.00

Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników, Centrum Sądeckiego Seniora

Wg specyfiki zajęć

ŚRODA

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

11.00 – 12.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum – uwaga, w trakcie czytania ograniczony dostęp do telewizora!!!

12.00 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

CZWARTEK

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

10.00 – 12.00

Czwartek z prasą – wspólne czytanie prasy, omawianie tematów prasowych, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

12.00 – 16.00

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej

PIĄTEK

8.00 – 14.00

Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

12.00 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

 

Harmonogram zajęć w styczniu 2020:

Godziny

Rodzaj zajęć, miejsce

Forma zajęć

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

 

 

 

12.00 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

WTOREK

8.00 – 14.00

Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

10.00 – 13.00

Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp., Centrum Sądeckiego Seniora

Zamknięta, zajęcia dla 30 zapisanych uczestników

14.00 – 16.00

Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników, Centrum Sądeckiego Seniora

Wg specyfiki zajęć

ŚRODA

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

11.00 – 12.00

Środa z książką – wspólne czytanie książek, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum – uwaga, w trakcie czytania ograniczony dostęp do telewizora!!!

12.00 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

CZWARTEK

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

10.00 – 12.00

Czwartek z prasą – wspólne czytanie prasy, omawianie tematów prasowych, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

12.00 – 16.00

Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej

PIĄTEK

8.00 – 14.00

Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

8.00 – 15.30

Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział

12.00 – 15.30

Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry, Centrum Sądeckiego Seniora

Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

 

 

Harmonogram zajęć w grudniu 2019:

Godziny Rodzaj zajęć, miejsce Forma zajęć
 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.30 – 12.00 Spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
12.00 – 16.00 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
 

WTOREK

08.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
09.00 – 13.00 Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp. – Centrum Sądeckiego Seniora Zamknięta, zajęcia dla 30 zapisanych uczestników
13.00 – 16.00 Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników – Centrum Sądeckiego Seniora Wg specyfiki zajęć
 

ŚRODA

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
11.00 – 12.00 Środa z książką – wspólne czytanie książek, spotkanie prowadzone przez pracowników Sądeckiej Biblioteki Publicznej- Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum – uwaga, w trakcie czytania ograniczony dostęp do telewizora
12.00 – 16.00 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
13.00-16.00 Warsztaty kulinarne według ustalonego harmonogramu Centrum Sądeckiego Seniora
 

CZWARTEK

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00 – 11.00 Czwartek z prasą – wspólne czytanie prasy, omawianie tematów prasowych Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
11.15 – 12.25

13.15 – 14.25

Grota Solna według harmonogramu MOSiR w Nowym Sączu

 ul. Nadbrzeżna 34

12.00 – 12.45

12.45 – 13.30

Ćwiczenia na basenie

Aqua aerobik  według harmonogramu

MOSiR w Nowym Sączu

ul. Nadbrzeżna 34 , BASEN

13.00 – 16.00 Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki” – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej
 

PIĄTEK

08.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic  walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
08.30-10.00

10.00-11.30

Trening pamięci

według harmonogramu

Centrum Sądeckiego Seniora

Zajęcia zamknięte ograniczony dostęp do telewizora

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00-11.30

11.30.-13.00

Kurs komputerowy TEB Edukacja

Rynek 16

12.00 – 16.00 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

 

Harmonogram zajęć w listopadzie 2019:

Godziny Rodzaj zajęć, miejsce Forma zajęć
 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.30 – 12.00 Spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
10.30-11.15

          

11.15 – 12.00

ZAJĘCIA Z AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ –FITNESS

 

 

SALA -KARATE DOJO

UL. PIŁSUDSKIEGO 1

 NOWY SĄCZ

 

12.00 – 16.00 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
 

WTOREK

08.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00 – 13.00 Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp. – Centrum Sądeckiego Seniora Zamknięta, zajęcia dla 30 zapisanych uczestników
13.00 – 16.00 Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników – Centrum Sądeckiego Seniora Wg specyfiki zajęć
 

ŚRODA

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
11.00 – 12.00 Środa z książką – wspólne czytanie książek, spotkanie prowadzone przez pracowników Sądeckiej Biblioteki Publicznej- Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum – uwaga, w trakcie czytania ograniczony dostęp do telewizora
12.00 – 16.00 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
14.00-16.00 Warsztaty kulinarne według ustalonego harmonogramu Centrum Sądeckiego Seniora
 

CZWARTEK

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00 – 11.00 Czwartek z prasą – wspólne czytanie prasy, omawianie tematów prasowych Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
11.15 – 12.25

13.15 – 14.25

Grota Solna według harmonogramu MOSiR w Nowym Sączu

 ul. Nadbrzeżna 34

12.00 – 12.45

12.45 – 13.30

Ćwiczenia na basenie

Aqua areobik

MOSiR w Nowym Sączu

ul. Nadbrzeżna 34 , BASEN

13.00 – 16.00 Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki” – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej
 

PIĄTEK

08.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic  walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
08.30-10.00

10.00-11.30

Trening pamięci Centrum Sądeckiego Seniora

Zajęcia zamknięte ograniczony dostęp do telewizora

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00-11.30

11.30.-13.00

Kurs komputerowy TEB Edukacja

Rynek 16

12.00 – 16.00 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

 

Harmonogram zajęć w październiku 2019:

Godziny Rodzaj zajęć, miejsce Forma zajęć
 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.30 – 12.00 Spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
10.30-11.15

          

11.15 – 12.00

ZAJĘCIA Z AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ –FITNESS

 

 

SALA -KARATE DOJO

UL. PIŁSUDSKIEGO 1

 NOWY SĄCZ

 

12.00 – 16.00 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
 

WTOREK

08.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00 – 13.00 Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp. – Centrum Sądeckiego Seniora Zamknięta, zajęcia dla 30 zapisanych uczestników
13.00 – 16.00 Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników – Centrum Sądeckiego Seniora Wg specyfiki zajęć
 

ŚRODA

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
09.00 – 09.45

10.00 – 10.45

Warsztaty Taneczne MOSIR  SALA ADM

UL. NADBRZEŻNA 34

NOWY SĄCZ

11.00 – 12.00 Środa z książką – wspólne czytanie książek, spotkanie prowadzone przez pracowników Sądeckiej Biblioteki Publicznej- Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum – uwaga, w trakcie czytania ograniczony dostęp do telewizora
12.00 – 16.00 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
14.00-16.00 Warsztaty kulinarne według ustalonego harmonogramu Centrum Sądeckiego Seniora
 

CZWARTEK

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00 – 11.00 Czwartek z prasą – wspólne czytanie prasy, omawianie tematów prasowych Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
11.15 – 12.25

13.15 – 14.25

Grota Solna według harmonogramu MOSiR w Nowym Sączu

 ul. Nadbrzeżna 34

12.00 – 12.45

12.45 – 13.30

Ćwiczenia na basenie

Aqua areobik

MOSiR w Nowym Sączu

ul. Nadbrzeżna 34 , BASEN

13.00 – 16.00 Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki” – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej
 

PIĄTEK

08.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic  walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
08.30-10.00

10.00-11.30

Trening pamięci Centrum Sądeckiego Seniora

Zajęcia zamknięte ograniczony dostęp do telewizora

08.00 – 16.00 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00-11.30

11.30.-13.00

Kurs komputerowy TEB Edukacja

Rynek 16

12.00 – 16.00 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

 

Harmonogram zajęć we wrześniu 2019:

Godziny Rodzaj zajęć, miejsce Forma zajęć
 

PONIEDZIAŁEK

09.00 – 16.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.30 – 12.00 Spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
10.30-11.15

          

11.15 – 12.00

ZAJĘCIA Z AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ –FITNESS

 

 

SALA -KARATE DOJO

UL. PIŁSUDSKIEGO 1

 NOWY SĄCZ

 

12.00 – 16.30 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
 

WTOREK

09.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
09.00 – 16.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00 – 13.00 Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp. – Centrum Sądeckiego Seniora Zamknięta, zajęcia dla 30 zapisanych uczestników
14.00 – 16.45 Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników – Centrum Sądeckiego Seniora Wg specyfiki zajęć
 

ŚRODA

09.00 – 16.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
09.00 – 09.45

10.00 – 10.45

Warsztaty Taneczne MOSIR  SALA ADM

UL. NADBRZEŻNA 34

NOWY SĄCZ

11.00 – 12.00 Środa z książką – wspólne czytanie książek, spotkanie prowadzone przez pracowników Sądeckiej Biblioteki Publicznej- Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum – uwaga, w trakcie czytania ograniczony dostęp do telewizora
12.30 – 16.30 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
14.00-17.00 Warsztaty kulinarne według ustalonego harmonogramu Centrum Sądeckiego Seniora
 

CZWARTEK

09.00 – 16.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00 – 12.00 Czwartek z prasą – wspólne czytanie prasy, omawianie tematów prasowych Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
11.15 – 12.25

13.15 – 14.25

Grota Solna według harmonogramu MOSiR w Nowym Sączu

 ul. Nadbrzeżna 34

12.00 – 12.45

12.45 – 13.30

Ćwiczenia na basenie

Aqua areobik

MOSiR w Nowym Sączu

ul. Nadbrzeżna 34 , BASEN

14.00 – 17.00 Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki” – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej
 

PIĄTEK

09.00-10.30

10.30-12.00

Trening pamięci Centrum Sądeckiego Seniora

Zajęcia zamknięte ograniczony dostęp do telewizora

09.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic  walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
09.00 – 17.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00-11.30

11.30.-13.00

Kurs komputerowy TEB Edukacja

Rynek 16

12.00 – 16.30 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

 

Harmonogram zajęć w sierpniu 2019:

Godziny Rodzaj zajęć, miejsce Forma zajęć
PONIEDZIAŁEK
8.00 – 15.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.30 – 12.00 Spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
12.00 – 15.30 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
WTOREK
8.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
8.00 – 15.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00 – 13.00 Prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp. – Centrum Sądeckiego Seniora Zamknięta, zajęcia dla 30 zapisanych uczestników
14.00 – 15.45 Czas na spotkania tematyczne, kulturalno-integracyjne organizowane przez Centrum Sądeckiego Seniora lub przez samych uczestników – Centrum Sądeckiego Seniora Wg specyfiki zajęć
ŚRODA
8.00 – 15.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
11.00 – 12.00 Środa z książką – wspólne czytanie książek, spotkanie prowadzone przez pracowników Sądeckiej Biblioteki Publicznej- Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum – uwaga, w trakcie czytania ograniczony dostęp do telewizora
12.30 – 15.30 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
CZWARTEK
8.00 – 15.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
10.00 – 12.00 Czwartek z prasą – wspólne czytanie prasy, omawianie tematów prasowych Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum
12.00 – 15.45 Muzyczne spotkanie grupy wokalnej „Nasze dźwięki” – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którzy mogą posłuchać śpiewu grupy wokalnej
PIĄTEK
8.00 – 14.00 Aktywizacja ruchowa – spacery po Nowym Sączu i okolicy, Nordic walking Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
8.00 – 15.30 Aktywizacja ruchowa – ćwiczenia indywidualne – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum, którym stan zdrowia pozwala na udział
12.00 – 15.30 Aktywizacja społeczna – gry zespołowe: brydż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry – Centrum Sądeckiego Seniora Otwarta, dla ogółu uczestników Centrum

 

Harmonogram zajęć w lipcu 2019:

Poniedziałek:

od 10.30 do 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów( według harmonogramu dyżurów)

od 10.00 – 17.30 – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

Wtorek:

od 10.00 do 14,00   –   spacery po Nowym Sączu i okolicy + Nordic  walking

od 10.00 do 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 10.00 do 17.30   –  zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum      Sądeckiego Seniora.

od 14:30 – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń)

Środa:

od 10:00 do 17.30– zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia  indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 12.00 do 13.00–  wspólne czytanie książek

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

Czwartek:

od 10.00 do 17.30 – – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 11.00 do 14.00 –  wspólne czytanie prasy

od 15.00 do 18.00 wspólny śpiew grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

Piątek:

od 10.00 do 14.00   –   spacery po Nowym Sączu i okolicy;+ Nordic  walking

od 10.00 do 13.30 –  zajęcia z aktywności ruchowej indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 11.00 do 13.00 – warsztaty malarskie

od 13.00 do 17.00   – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Harmonogram zajęć w czerwcu 2019

Poniedziałek:

od 10.30 – 12.00 – spotkania z członkami Forum Seniorów (według harmonogramu dyżurów); (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 13.00 – 17.30 gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 10:30 – 11:15; 11:15 – 12:00  – zajęcia z aktywności ruchowej – fitness (sala – Karate DOJO, ul. Piłsudskiego 1, Nowy Sącz);

od 10:00 – 18:00 (cały dzień) – indywidualne ćwiczenia w salce ćwiczeń, spotkania przy kawie, czytanie prasy, korzystanie z internetu; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Wtorek:

od 10:00 – 12:00 – zajęcia manualne, decoupage, origami, rękodzieło i inne; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 10:00 – 14:00spacery po Nowym Sączu i okolicach + nordic walking (według ustaleń z prowadzącym);

od 14:00 – 18:00 – wydarzenia, koncerty i spotkania tematyczne, kino według ogłoszeń;

od 10:00 – 18:00 (cały dzień) – indywidualne ćwiczenia w salce ćwiczeń, spotkania przy kawie, czytanie prasy, korzystanie z internetu; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Środa:

od 9:00 – 9:45; 10:00 – 10:45warsztaty taneczne; (MOSIR sala ADEEM ul. Nadbrzeżna 34, Nowy Sącz);

od 12:00 – 13:00 – wspólne czytanie książek i prasy; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 13:00 – 17:30gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 15:00 – 18:00 – warsztaty kulinarne według ustalonego harmonogramu; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Czwartek:

od 10:00 – 18:00 (cały dzień)indywidualne ćwiczenia w salce ćwiczeń, spotkania przy kawie, czytanie prasy, korzystanie z internetu;  (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 11:00 – 13:00 – warsztaty malarskie; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 11:15 – 12:25; 13:15 – 14:25grota solna według harmonogramu; (MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34, BASEN, Nowy Sącz);

od 12:00 – 12:45; 12:45 – 13:30 – ćwiczenia na basenie – aqua aerobik; (MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34, BASEN, Nowy Sącz);

od 15:00 – 18:00 – wspólne śpiewanie grupy “Nasze dźwięki”; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Piątek:

od 10:00 – 13:00spacery po Nowym Sączu i okolicach + nordic walking; (według ustaleń z prowadzącym);

od 10:30 – 12:00; 12:00 – 13:30 – kurs języka angielskiego; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 14:00 – 17:30gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 10:00 – 18:00 (cały dzień)indywidualne ćwiczenia w salce ćwiczeń, spotkania przy kawie, czytanie prasy, korzystanie z internetu; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Wydarzenia organizowane w CZERWCU:

 • 04.06.2019 (wtorek) wycieczka Szlakiem Małopolskich Ogrodów i Architektury Drewnianej (w tym dniu Centrum Sądeckiego Seniora będzie NIECZYNNE)
 • 18.06.2019 (wtorek) spotkanie z przedstawicielami Banku NBP
 • 24.06.2019 (poniedziałek) warsztaty ogrodnicze w Centrum Ogrodniczym HEBE

 

Harmonogram zajęć w maju 2019

Poniedziałek:

od 10.30 – 12.00 – spotkania z członkami Forum Seniorów (według harmonogramu dyżurów); (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 13.00 – 17.30 gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 10:30 – 11:15; 11:15 – 12:00  – zajęcia z aktywności ruchowej – fitness (sala – Karate DOJO, ul. Piłsudskiego 1, Nowy Sącz);

od 10:00 – 18:00 (cały dzień) – indywidualne ćwiczenia w salce ćwiczeń, spotkania przy kawie, czytanie prasy, korzystanie z internetu; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Wtorek:

od 10:00 – 12:00 – zajęcia manualne, decoupage, origami, rękodzieło i inne; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 10:00 – 14:00spacery po Nowym Sączu i okolicach + nordic walking (według ustaleń z prowadzącym);

od 14:00 – 18:00 – wydarzenia, koncerty i spotkania tematyczne, kino według ogłoszeń;

od 10:00 – 18:00 (cały dzień) – indywidualne ćwiczenia w salce ćwiczeń, spotkania przy kawie, czytanie prasy, korzystanie z internetu; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Środa:

od 9:00 – 9:45; 10:00 – 10:45warsztaty taneczne; (MOSIR sala ADEEM ul. Nadbrzeżna 34, Nowy Sącz);

od 12:00 – 13:00 – wspólne czytanie książek i prasy; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 13:00 – 17:30gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 15:00 – 18:00 – warsztaty kulinarne według ustalonego harmonogramu; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Czwartek:

od 10:00 – 18:00 (cały dzień)indywidualne ćwiczenia w salce ćwiczeń, spotkania przy kawie, czytanie prasy, korzystanie z internetu;  (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 11:00 – 13:00 – warsztaty malarskie; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 11:15 – 12:25; 13:15 – 14:25grota solna według harmonogramu; (MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34, BASEN, Nowy Sącz);

od 12:00 – 12:45; 12:45 – 13:30 – ćwiczenia na basenie – aqua aerobik; (MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34, BASEN, Nowy Sącz);

od 15:00 – 18:00 – wspólne śpiewanie grupy “Nasze dźwięki”; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Piątek:

od 10:00 – 13:00spacery po Nowym Sączu i okolicach + nordic walking; (według ustaleń z prowadzącym);

od 10:30 – 12:00; 12:00 – 13:30 – kurs języka angielskiego; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 14:00 – 17:30gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

od 10:00 – 18:00 (cały dzień)indywidualne ćwiczenia w salce ćwiczeń, spotkania przy kawie, czytanie prasy, korzystanie z internetu; (CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA);

Wydarzenia organizowane w CZERWCU:

 • 04.06.2019 (wtorek) wycieczka Szlakiem Małopolskich Ogrodów i Architektury Drewnianej (w tym dniu Centrum Sądeckiego Seniora będzie NIECZYNNE)
 • 12.06.2019 (środa) zajęcia kulinarne odbywać się będą w godzinach 15:00-18:00
 • 18.06.2019 (wtorek) spotkanie z przedstawicielami Banku NBP
 • 24.06.2019 (poniedziałek) warsztaty ogrodnicze w Centrum Ogrodniczym HEBE
Harmonogram zajęć w kwietniu 2019

 Poniedziałek:

od 10.30 – 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów (według harmonogramu dyżurów);

od 10.00 – 17.30 – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora;

od 13.00 – 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Wtorek:

od 10.00–14,00   –   spacery po Nowym Sączu i okolicy + Nordic  walking;

od 10.00 – 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 10.00 – 17.30   –  zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora;

od 14.30               – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń);

 

Środa:

od 10.00–17.30– zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia  indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora;

od 12.00 – 13.00–  wspólne czytanie książek;

od 13.00– 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Czwartek:

od 10.00 – 17.30 – – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora;

od 11.00 – 14.00 –  wspólne czytanie prasy;

od 15.0018.00 wspólny śpiew grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie;

 

Piątek:

od 10.00-14,00    spacery po Nowym Sączu i okolicy;+ Nordic  walking;

od 10.00 – 13.30 –  zajęcia z aktywności ruchowej indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora;

od 11.00 – 13.00 – warsztaty malarskie;

od 13.00-17.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Wydarzenia organizowane w KWIETNIU:

 • 03.04.2019 (środa) godzina 15:00 -Spotkanie z zakresu zdrowia pt. ,,Choroby ginekologiczne u osób starszych” z Panią dr n. med. Małgorzatą Pawlak.
 • 10.04.2019 (środa) godzina 12:00 Spotkanie z poezją i muzyką Marka Grechuty  pt. ,,Poeci nie zjawiają się przypadkiem” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu.
 • 11.04.2019 (czwartek) godzina 12:00 Spotkanie  muzyczne ,,Pieśni Wielkiego Postu” w wykonaniu – Katarzyny  Chruściel – sopranistki chóru parafii św. Heleny, gitarzystki oraz  Rafała Gondka muzyka, kompozytora, tekściarza, członka sądeckiego TPSP, autora płyty „Pokój z widokiem na Golgotę” .

 

Harmonogram zajęć do 20 marca 2019

 Poniedziałek:

od 10.30 do 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów( według harmonogramu dyżurów)

od 10.00 – 17.30 – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 13.00  – 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Wtorek:

od 10.00–14.00   –   spacery po Nowym Sączu i okolicy;

od 10.00 – 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 10.00 – 17.30   –  zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 14.30               – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń)

 

Środa:

od 10.00–17.30– zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia  indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 12.00 – 13.00–  wspólne czytanie książek

od 13.00 – 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Czwartek:

od 10.00 – 17.30 – – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 11.00 – 14.00 –  wspólne czytanie prasy

od 15.0018.00 wspólny śpiew grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

 

Piątek:

od 10.00– 14.00   –   spacery po Nowym Sączu i okolicy;

od 10.00 – 13.30 –  zajęcia z aktywności ruchowej indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 11.00 – 13.00 – warsztaty malarskie

od 13.00–17.00– gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

od 15.00 – 17.00 –  spotkania przy muzyce

 

 Wydarzenia organizowane w MARCU

 • 04 marca (wtorek) godzina 12:00 Spotkanie z Panią Martą Bielawską ,,Słodko –Gorzki Świat Kobiet”
 •  12 marca (wtorek) godzina 14:30 spotkanie pt. „Rak skóry u osób w wieku podeszłym”- spotkanie z Panem dr Andrzejem Przybyszowskim oraz z specjalistą Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej lek. Robertem Gajewskim.

 

Harmonogram zajęć w lutym 2019:

 Poniedziałek:

od 10.30  12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów (według harmonogramu dyżurów)

od 10.00 – 17.30 – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 13.00  18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Wtorek:

od 10.00 – 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 10.00 – 17.30   –  zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 15.00               – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń)

 

Środa:

od 10.00 –17.30– zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia  indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 12.00 – 13.00–  wspólne czytanie książek

od 13.00 – 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Czwartek:

od 10.00 – 17.30 – – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 11.00 – 14.00 –  wspólne czytanie prasy

od 15.0018.00 wspólny śpiew grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

 

Piątek:

od 10.00–14.00   –   spacery po Nowym Sączu i okolicy;

od 10.00 – 13.30 –  zajęcia z aktywności ruchowej indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 11.00 – 13.00 – warsztaty malarskie

od 15.00 – 18.00 –  spotkania przy muzyce – piosenki z tamtych lat 50 -tych i 60-tych

 

Organizowane wydarzenia w lutym:

 • 26.02.2019 r. (wtorek) o godzina 14:30  spotkanie pt. „Choroby mózgu w pytaniach i odpowiedziach”- spotkanie z Panem dr Andrzejem Przybyszowskim oraz z specjalistą neurologiem lek.med. Panem Grzegorzem Rutkowskim.
Harmonogram zajęć w styczniu 2019

 Poniedziałek:

od 10.30 do 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów( według harmonogramu dyżurów)

od 10.00 – 17.30 – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Wtorek:

od 10.30 do 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 10.00 – 17.30 –  zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 15.00 – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń)

od 16.00 – 18.00 – wspólny śpiew grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

 

Środa:

od 10:00-17.30 zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia  indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 12.00 – 13.00-  wspólne czytanie książek

od 13.30 – 18.00 – spacery po Nowym Sączu i okolicy;

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

Czwartek:

od 10.00 – 17.30 – – zajęcia z aktywności ruchowej, ćwiczenia indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 11.00 – 14.00 –  wspólne czytanie prasy

od 15.0018.00 gry zespołowe : , szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie

 

Piątek:

od 10.00 – 13.30 – – zajęcia z aktywności ruchowej indywidualne w Centrum Sądeckiego Seniora

od 11.00 – 13.00 – warsztaty malarskie

od 15.00 – 18.00 –  spotkania przy muzyce – piosenki z tamtych lat 50 -tych i 60-tych

 

Organizowane wydarzenia w styczeń :

 • 09 stycznia (środa) o godzinie 12.00  Jasełka w wykonaniu- Teatrzyku „Szansa” oraz Zespołu Wokalnego „Rytm” działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
 • 14 stycznia (poniedziałek) o godzinie 16:00 Spotkanie z grupą teatralną  -Teatr wśród książek ,,Magiczna Choinka”.
 • 15 stycznia (wtorek) o godzina 15:00 Spotkanie pt. “Leczenie chorób serca w Nowy Sączu” z Panem dr Andrzejem Przybyszowskim oraz z  lek. med. Panią Renatą Korpak – Wysocką- lek. med. Spec. chorób wewn., kardiolog;
 • 16 stycznia (środa) o godzina 15:00 Wspólne kolędowanie z podopiecznymi Domu Alberta w Nowym Sączu. Kolędy będą śpiewane przy akompaniamencie Pana dr Andrzeja Przybyszowskiego.
 • 22 stycznia (wtorek) o godzina 15:00  wspólne kolędowanie z  grupą wokalną „Nasze dźwięki”.
 • 29 stycznia (wtorek) o godzinie 13.00 koncert dla seniorów „…DZIWNA TA KOLĘDA” w wykonaniu artystów Katarzyny Chruściel i Rafała Gondka

 


 

 

Harmonogram zajęć na grudzień 2018:

Poniedziałek 24 grudnia:

Wigilia Bożego Narodzenia – Centrum Sadeckiego Seniora będzie nieczynne

Wtorek 25 grudnia:

Boże Narodzenie – Pierwszy Dzień 

Środa 26 grudnia:

Boże Narodzenie – Drugi Dzień 

Czwartek 27 grudnia:

od 8.00 do 16.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

Piątek 28 grudnia:

od 8.00 – 16.00  – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

Poniedziałek 31 grudnia:

Sylwester – Centrum Sadeckiego Seniora będzie nieczynne

 

Poniedziałek 3 grudnia :

od 10.30 – 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów( według harmonogramu dyżurów).

od 10.00 – 11.30 – zajęcia z aktywności ruchowej MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 13.00 – 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

od 15.00 – 18.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

Wtorek 4 grudnia:

od 10.30 – 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 10.00 – 11.30 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 13.00 – 14.45 – zajęcia taneczne (według zapisów)

od 14.00 – 15.30 – spotkanie w zakresie urody i pielęgnacji ciała (według zapisów).

od 15.00 – 18.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

od 16.30 – 18.00 – wspólny śpiew grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

Środa 5 grudnia :

od 10:00 – 12:00 – kurs języka angielskiego w Centrum (według zapisów)

od 11.30 – 13.45 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 13.30 – 15.00 – warsztaty – trening pamięci dla Seniorów w Centrum (według zapisów)

od 15.30 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

od 17.00 – 18.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

Czwartek 6 grudnia:

od 10.45  – 13.45 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 12.45  – zajęcia na basenie – aqua aerobik MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 15.00 – 18.00 – zajęcia kulinarne – zdrowe jedzenie, wymiana doświadczeń i przepisów w Centrum (według zapisów);

Od 15.00 – 17.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

Piątek 7 grudnia:

od 12.00 – 12.45 – zajęcia na basenie – aqua aerobik MOSiR (według zapisów)

od 11.00 – 13.00 – warsztaty malarskie w Centrum;

od 13.45  – 13.45 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 13.30 – 15.00   – warsztaty – trening pamięci dla Seniorów w Centrum (według zapisów)

od 15.00 – 17.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

16.00 – seans filmowy w Kinie Helios

————————————————————————————————————————–

Poniedziałek 10 grudnia :

od 10.30 do 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów( według harmonogramu dyżurów)

od 10.00 – 11.30 – zajęcia z aktywności ruchowej MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

od 15.00 – 18.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

Wtorek 11 grudnia:

od 10.30 do 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 10.00 – 11.30 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 13.00 – 14.45 – zajęcia taneczne (według zapisów)

od 15.00  – spotkanie w zakresie zdrowia „Opatrunki u przewlekle chorych” prowadzone przez dr. n.med. Andrzeja Przybyszowskiego i zaproszonego gościa Panią Małgorzatą Bocheńską – dyplomowaną pielęgniarką.

od 15.00 – 18.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

od 16.30 – 18.00 – wspólny śpiew grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

Środa 12 grudnia :

od 10:00-12:00 – kurs języka angielskiego w Centrum (według zapisów)

od 11.30 – 13.45 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum(według zapisów)

od 14.00 – planowane spotkanie przedświąteczne dla Seniorów w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu

od 17.00 – 18.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

Czwartek 13 grudnia:

od 10.45  – 13.45 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 12.45 – zajęcia na basenie – aqua aerobik MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 15.00 – 18.00 – zajęcia kulinarne – zdrowe jedzenie, wymiana doświadczeń i przepisów (według zapisów);

Od 15.00 – 17.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

Piątek 14 grudnia:

od 11.00 – 12.00 – wernisaż prac malarskich Seniorów w Centrum

od 12.00 – 12.45 – zajęcia na basenie – aqua aerobik MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum(według zapisów)

od 13.45  – 13.45 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 13.30 – 15.00  – warsztaty – trening pamięci dla Seniorów w Centrum (według zapisów)

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

od 15.00 – 17.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

 ———————————————————————————————————-

Poniedziałek 17 grudnia :

od 10.30 do 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów( według harmonogramu dyżurów)

od 10.00 – 11.30 – zajęcia z aktywności ruchowej MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

od 15.00 – 18.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

Wtorek 18 grudnia:

od 10.30 do 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 10.00 – 11.30 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 13.00 – 14.45 – zajęcia taneczne (według zapisów)

od 15.00  – spotkanie w zakresie zdrowia z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Nowym Sączu.

od 15.00 – 18.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

od 16.30 – 18.00 – “KOLĘDY ŚWIATA” wspólny śpiew grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

Środa 19 grudnia :

od 10:00-12:00 – kurs języka angielskiego w Centrum (według zapisów)

od 11.30 – 13.45 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną w Centrum (według zapisów)

od 13.30 – 15.00  – warsztaty – trening pamięci dla Seniorów w Centrum (według zapisów)

od 15.30 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

od 17.00 – 18.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

Czwartek 20 grudnia:

od 10.45  – 13.45 – nauka pływania MOSiR (według zapisów)

od 12.00 – 12.45 – zajęcia na basenie – aqua aerobik MOSiR (według zapisów)

Od 15.00 – 17.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

od 15.00 – 18.00 – zajęcia kulinarne – zdrowe jedzenie, wymiana doświadczeń i przepisów (według zapisów);

Piątek 21 grudnia:

od 11.00 – 13.00 – warsztaty malarskie w Centrum;

od 12.00 – 12.45 – zajęcia na basenie – aqua aerobik MOSiR (według zapisów)

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

od 15.00 – 17.00 – wejście do Groty Solnej Hotel Beskid (według zapisów)

 ——————————————————————————————————————————–

Poniedziałek 24 grudnia:

Wigilia Bożego Narodzenia – Centrum Sadeckiego Seniora będzie nieczynne

Wtorek 25 grudnia:

Boże Narodzenie – Pierwszy Dzień 

Środa 26 grudnia:

Boże Narodzenie – Drugi Dzień 

Czwartek 27 grudnia:

od 8.00 do 16.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

Piątek 28 grudnia:

od 8.00 – 16.00  – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

Poniedziałek 31 grudnia:

Sylwester – Centrum Sadeckiego Seniora będzie nieczynne

 

 

 

Harmonogram zajęć na listopad:

 1. Poniedziałek:

od 10.30 do 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów( według harmonogramu dyżurów)

od 10.00 – 11.30 – zajęcia z aktywności ruchowej;

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną (według zapisów)

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 1. Wtorek:

od 10.30 do 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną (według zapisów)

od 13.00 – 14.45 – zajęcia taneczne

od 15.00 – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń)

od 16.30 – 18.00 – wspólny śpiew grupy wokalnej „Nasze dźwięki”, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

 1. Środa:

od 10:00-12:00 – kurs języka angielskiego

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną (według zapisów)

od 13.30 – 18.00 – spacery po Nowym Sączu i okolicy;

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 1. Czwartek:

od 12.00 – 13.30 – zajęcia na basenie – aqua areobik;

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną (według zapisów)

od 15.00 – 18.00 – zajęcia kulinarne – zdrowe jedzenie, wymiana doświadczeń i przepisów;

 1. Piątek:

od 12.00 – 13.30 – zajęcia na basenie – aqua areobik;

od 11.00 – 13.00 – warsztaty malarskie;

od 12.00 – 13.45 –  ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną (według zapisów)

od 15.00 – 18.00 –  spotkania przy muzyce – piosenki z tamtych lat 50 -tych i 60-tych

PLANOWANE WYDARZENIA w listopadzie:

 • 9 listopada  – seans filmowy „Planeta Singli 2”
  w kinie Helios.
 • 13 listopada  – spotkanie z Prezydentem Miasta Nowego Sącza Panem Ryszardem Nowakiem.
 • 13 listopada  – koncert piosenek patriotycznych z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w wykonaniu grupy wokalnej „Nasze dźwięki” z Centrum Sądeckiego Seniora.
 • 20 listopada – spotkanie z ekspertami w zakresie urody, pielęgnacji i ochrony ciała.
 • 23 listopada – seans filmowy “Miłość jest wszystkim” w kinie Helios.
 • 27 listopada – spotkanie w zakresie zdrowia: „Czy oddział geriatrii jest potrzebny w Nowym Sączu? prowadzone przez dr. n.med. Andrzeja Przybyszowskiego i zaproszonego gościa Panią dr hab. Barbarą Gryglewską /profesor nadzwyczajny w jednostce Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM w Karkowie/
 • 28 listopada – spotkanie z Esperantystami z Centrum Edukacji Międzykulturowej, których celem jest objaśnianie  i nauczanie o kulturze i różnorodności językowej Europy i świata. Spotkanie z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę z zaproszonym gościem Panem Romanem Dobrzyńskim – dziennikarzem, podróżnikiem i esperantystą. Tematy: “Cmentarz Orląt Lwowskich”, “Geneza hymnu polskiego”.
 • 29 listopada – spotkanie z zakresu bezpieczeństwa pt.  „Międzynarodowa konferencja dotycząca bezpieczeństwa seniorów” w Miejskiej Komendzie Policji w Nowym Sączu.

Harmonogram zajęć na październik:

 1. Poniedziałek:

od 10.30 do 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów;

od 10.00 – 11.30 – zajęcia z aktywności ruchowej;

od 12.00 – 13.00 – spotkania grupy redakcyjnej Biuletynu Aktywny Senior

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 1. Wtorek:

od 10.30 do 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 15.00 – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń)

od 16.30 – 18.00 – wspólny śpiew, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

 1. Środa:

od 10.00 – 11.30 – zajęcia sportowo – relaksacyjne;

od 10:00-12:00 – zajęcia z j. angielskiego

od 12.00 – 13.00 – wspólne czytanie książek – klub dyskusyjny

od 13.30 – 18.00 – spacery po Nowym Sączu i okolicy;

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 1. Czwartek:

od 10.00 – 11.30 – zajęcia edukacyjne;

od 12.00 – 13.30 – zajęcia na basenie – aqua areobik;

od 15.00 – 18.00 – zajęcia kulinarne – zdrowe jedzenie, wymiana doświadczeń i przepisów;

 1. Piątek:

od 10.00 – 11.30 – zajęcia edukacyjne;

od 11.00 – 13.00 – warsztaty malarskie;

od 13.00 – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń)

 

PLANOWANE WYDARZENIA w październiku:

12 października– wyjście do Kina Helios –seans „Serce nie sługa”

23 października – spotkanie z Panem dr n m. Andrzejem Przybyszowskim

30 październikaspotkanie z muzyką- muzyczny występ sądeckiego muzyka Tomasza Wolaka.

————————————————————————————————————-

Harmonogram zajęć na wrzesień:

 1. Poniedziałek:

od 10.30 do 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów;

od 10.00 – 11.30 – zajęcia z aktywności ruchowej;

od 12.00 – 13.00 – spotkania grupy redakcyjnej Biuletynu Aktywny Senior

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 1. Wtorek:

od 10.30 do 13.00 – prace manualne, zajęcia decupage, rękodzieło itp;

od 15.00 – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń)

od 16.30 – 18.00 – wspólny śpiew, biesiadne spotkania przy muzyce i kawie

 1. Środa:

od 10.00 – 11.30 – zajęcia sportowo – relaksacyjne;

od 12.00 – 13.00 – wspólne czytanie książek – klub dyskusyjny

od 13.30 – 18.00 – spacery po Nowym Sączu i okolicy;

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 1. Czwartek:

od 10.00 – 11.30 – zajęcia edukacyjne;

od 12.00 – 13.30 – zajęcia na basenie – aqua areobik;

od 15.00 – 18.00 – zajęcia kulinarne – zdrowe jedzenie, wymiana doświadczeń i przepisów;

 1. Piątek:

od 10.00 – 11.30 – zajęcia edukacyjne;

od 11.00 – 13.00 – warsztaty malarskie;

od 13.00 – spotkania tematyczne WYDARZENIA, KONCERTY, KINO (według ogłoszeń)

 

 

 

Harmonogram zajęć na lipiec i sierpień:

 1. Poniedziałek:

od 10.00 do 12.00 – spotkanie z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów;

od 10.00 – 11.30 – zajęcia z aktywności ruchowej;

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szachy, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 1. Wtorek:

od 10.30 do 13.00 – prace manualne, decupage itp;

od 15.00- spotkania tematyczne

od 16.30 – 18.00 – wspólny śpiew i spotkania przy kawie

 1. Środa:

od 10.00 – 12.00 – zajęcia edukacyjne;

od 13.30 – 18.00 – spacery po Nowym Sączu i okolicy;

 1. Czwartek:

od 10.00 – 12.00 – zajęcia edukacyjne;

od 12.00 – 13.30 – zajęcia na basenie;

od 15.00 – 18.00 – zajęcia kulinarne – zdrowe jedzenie, wymiana doświadczeń i przepisów;

 1. Piątek:

od 11.00 – 13.00 – zajęcia malarskie;

od 13.00 do 18.00 – gry zespołowe: bridż sportowy, szach, scrabble, puzzle i inne gry przy kawie;

 

W czasie wakacji zapraszamy codziennie seniorów z wnukami do Centrum.