Wniosek o wydanie Nowosądeckiej Karty Seniora

Załącznik do wniosku o wydanie Nowosądeckiej Karty Seniora

Wniosek o wydanie duplikatu Nowosądeckiej Karty Seniora

Załącznik do wniosku o wydanie duplikatu Nowosądeckiej Karty Seniora

Zgłoszenie partnera do programu Nowosądecka Karta Seniora

Regulamin Programu Nowosądecka Karta Seniora – przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 15.09.2015

Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny.

Uchwała Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora

Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r., w sprawie wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora.

Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego  i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

Uchwała Nr LXIX/653/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. dot. biletu seniora

Nowosądecka Karta Seniora – logo