Gry towarzyskie

Kino

Spacery

Spotkania z książką

Spotkania i porady: zdrowie, uroda, bezpieczeństwo …

Spotkania z członkami Nowosądeckiego Forum Seniorów

Spotkania z kulturą

Warsztaty malarskie

Warsztaty muzyczne

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia kulinarne

Zajęcia manualne

Zajęcia ruchowe