W dniu 19 czerwca odbyło się I posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza, podczas którego zostało przeprowadzone  jawne głosowanie na drodze którego, został wyłoniony Przewodniczący oraz Sekretarz Rady ds. Polityki Senioralnej.

Postanowiono co następuje:

Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej – Pan Krzysztof Niewiara

Sekretarz Rady ds. Polityki Senioralnej –  Pan Maciej Krajewski